Foto: Fenny

Jaorig wean

Wat kan ik doar teegn opziene
As ik weer joarig bin
Ik loopt miej 't gat uutn haakn
En zöl oaverspan van raakn
det hakt er biej miej beheurlik in.

Zo dwaal ik dan deur de super
Ik blief biej ne draankn eam stoan
Hoovölle bier mut ik toch hem!
Zölt ziej oalemoal weln biertjes nem!
Of zölt ziej veur de wien noe goan!

Zo zik doar te prakkezeern
Mar opeens stun'k veurt gebak
De vrouwleu woln veurige joar niks etn
Zee mossen op heur lijntje letn
Waant temet wödn heur de klere testrak.

Ik pakn wat blikfruit en bananen
Waant bowl doarop bint ziej vezot
Wat kassen en ok annanas
Deuze aerdbeien nog lekker vas
Van de proemn nem ik groot'n pot.

En noe nog happies uut de slagerieje
Ik nem doar wat dreugen wost
Wat keese en ok wat plakn ham
Wak oaverhoal kan op de boterham
Mut iej is kiekn wat oalemoal kost.

Mar ak den verjoardag weer heb ehad
Dan veul ik mien zo voldoan
Mar gelukkig bink net joarig ewes
De kurk den zit al weer op de fles
Ik heb weer'n joar tegoan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden