Bridge fusie

Nijverdal - Bridgeclubs Reggedal en Sans Fumer gaan als één club de toekomst in. Enige tijd geleden hebben de leden van de bridgeclubs Reggedal en Sans Fumer in principe besloten tot een fusie. Er wordt gestreefd de fusie te realiseren vóór het eind van dit jaar. Het samengaan heeft onder meer te maken met teruglopende ledenaantallen en de wens om bestuurlijk nog efficiënter te werken dan thans het geval is.

Beide besturen werken momenteel het principebesluit uit, geassisteerd door enkele commissies. Het oprichten van een compleet nieuwe club zou opheffing van de beide clubs noodzakelijk maken. Voor die optie is niet gekozen omdat die aanpak in juridisch en financieel opzicht minder aantrekkelijk is en meer tijd vraagt. De intentie is een van de beide clubs op te heffen, de andere club blijft dan nog even bestaan om te dienen als voertuig naar de nieuwe situatie. De leden van de op te heffen club kunnen lid worden van de blijvende club. Vóór de opheffing van een van beide clubs worden nieuwe statuten en reglementen ontworpen en voorgelegd aan de leden van beide clubs. Uiteindelijk zal er zo een nieuwe club ontstaan met een nieuwe naam. Die naam bepalen de leden. De namen Reggedal en Sans Fumer verdwijnen.

Meer berichten