Thea ten Have is zeer betrokken bij alles wat er in de gemeente Hellendoorn gebeurt en zet zich volop in draagvlak te creëren voor de moeilijke beslissingen waar de gemeente nu voor staat.
Thea ten Have is zeer betrokken bij alles wat er in de gemeente Hellendoorn gebeurt en zet zich volop in draagvlak te creëren voor de moeilijke beslissingen waar de gemeente nu voor staat. (Foto: )

Lokaal Hellendoorn voor draagvlak

door Peter Schavemaker

Nijverdal/Hellendoorn - In de maanden mei, juni en juli wordt in de Hellendoornse raad uitvoerig gesproken, en vallen besluiten, op welke manier de huidige financiële crisis in onze gemeente kan worden opgelost. Dit zal gepaard gaan met miljoenen bezuinigingen in het sociale domein en bij de culturele en sportactiviteiten. Ondanks dat Lokaal Hellendoorn tijdens de verkiezingen in 2018 acht zetels won en als grootste partij uit de bus kwam werden ze na de verkiezingen veroordeeld tot oppositiepartij. In het huidige politieke debat rondom de bezuinigingen worden alle voorstellen van Lokaal Hellendoorn door de coalitie van CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie politiek weggewuifd en lijkt er in de raad geen sprake meer van een duale verhouding tussen oppositie en coalitie. Hoe kijkt Thea ten Have, fractievoorzitter van Lokaal Hellendoorn, naar haar rol als oppositieleider en wat kan ze nog bereiken zolang de coalitie haar partij politiek lijkt te negeren?

Peter sprak uitgebreid met Thea ten Have voor deze krant. Over de moeilijke beslissingen die de gemeente de komende tijd moet nemen en hoe zij en Lokaal Hellendoorn hun rol daarin zien.
Ik heb de recente raadsvergadering van 19 maart en 10 april uitvoering teruggekeken, hierbij viel het mij op dat je een enorme bezieling hebt om tegenvoorstellen en oplossingen in te dienen, maar aan de andere kant zie ik ook enorme teleurstellingen en moedeloosheid wanneer je zaken aan de orde brengt.
"Dat heeft bijna niemand nog gezegd, maar ik vind het wel goed dat je het signaleert."

Het lijkt alsof het je, net zoals Don Quichot, niet lukt om door de muur van de coalitie heen te breken. 'We worden niet gehoord,' zei je in de raad van 19 maart.
"Dat gevoel heb ik wel regelmatig, dus dat klopt."

Je laat tijdens de debatten vaak je hoofd hangen en zucht regelmatig.
"Ik heb wel eens dat ik denk: waarom lukt het niet? Desondanks blijf ik toch in de democratie geloven en wil ik de situatie een stukje beter maken."

Sinds de invoering van het duale systeem in maart 2002 (de wet dualisering gemeentebestuur, red.) heeft de gemeenteraad een sterkere controlerende taak tegenover het college. De positie van de gemeenteraad is hierbij vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer en het college vergelijkbaar met het kabinet. In de raadsvergadering van 10 april zei je letterlijk: 'Een duaal systeem zien we hier niet vaak'.
"Dat klopt, dat is er niet. Vanuit het verleden is de machtsverhouding, vanuit het CDA, altijd duidelijk. De andere partijen in het college gaan hierin mee, waardoor je weinig debat krijgt. Daarom vraag ik alsmaar om meer debat, ook omdat ik wil uitleggen: waarom, wat en hoe? Ik wil graag in debat met elkaar. Heel veel zaken waar wij de vinger op hebben gelegd zijn achteraf bewaarheid, maar er is niet geluisterd. Zo'n college denkt: 'Wij hebben de wijsheid in pacht.' Wanneer men wat meer open zou staan voor de argumenten van de oppositie was er schade voorkomen. Dat maakt me wel moedeloos. Lokaal Hellendoorn heeft een eigen waarde. Je wilt wel voelen dat je serieus wordt genomen als partij."

Heb je de situatie met burgemeester Anneke Raven besproken?
Thea antwoordt terughoudend. "Ja. Maar daarover moet je haar zelf maar interviewen."

De tegenstelling in de Hellendoornse raad lijkt als zwart en wit die tegenover elkaar staan. Waar komt dat door?
"Door de macht van het college. De coalitiepartijen zeggen: 'Wij hebben dertien van de twaalf zetels, dus het mag'. Ik denk niet zo als het over politiek gaat, niet in machtstermen, maar misschien is dat ook wel mijn valkuil. Lokaal Hellendoorn wil graag in openbaarheid discussiëren, maar de cultuur in dit huis (de Hellendoornse politiek, red.) is veel meer achter de schermen zaken regelen. Vóór raadsvergaderingen is er al een spel gaande en worden politieke dealtjes gesloten. Lokaal Hellendoorn wil deze bestuurscultuur doorbreken. Lokaal Hellendoorn wil, op basis van inhoudelijke argumenten, laten zien dat het ook anders kan. We gaan niet schoppen, we werken constructief en met praktisch oplossingen mee. Niet alles is slecht wat het college voorstelt."

Hoe kijk je terug op de collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar?
"Pijn? Nee, ik ben realistisch genoeg; het is zoals het is. Ook binnen Lokaal Hellendoorn is het gevoel: we gaan door. Lokaal Hellendoorn werd de grootste partij en de VVD de grootste winnaar. Bij ons initiatief om een college te vormen wilden wij, als uitgangspunt, kijken naar een brede coalitie met inderdaad als insteek om samen met het maatschappelijke veld en de dorpskernen de problemen op te lossen – ons voorbeeld was hoe Tubbergen zo in 2018 een coalitie heeft gevormd. Ondanks dat er nog niet over inhoud was gesproken, maar wel over de thema's waar geen meningsverschillen over waren, zijn achter onze rug door partijen andere afspraken gemaakt. Toen was het over. Ik denk: willen we hier uit komen met elkaar – en dat is een oproep naar het college – zorg dat die brede coalitie er alsnog komt."

Welke oplossingen zie je nog in de samenwerking met het college en het oplossen van de financiële situatie?
"We moeten wezenlijke keuzes maken, wat ons betreft samen met de inwoners en het maatschappelijke veld. Je kunt niet meer pappen en nat houden. Deze rampzalig situatie brengt misschien kansen. Ik denk dat bij het college het besef zal ontstaan dat ze ons ook nodig hebben, willen ze draagvlak creëren voor de beslissingen die nodig zijn. Ik hoop dat ze denken: laten we het samen oplossen. Lokaal Hellendoorn zal elke uitgestoken hand pakken, dat meen ik. Het verleden is dan het verleden. Bij ons is de deur niet dicht. Ik blijf geloven in gezonde democratie. De toekomst van Hellendoorn zal uiteindelijk het breekijzer zijn, zodat de neuzen dezelfde kant op komen te staan."

Is wethouder Jelle Beintema dan de man die het moet gaan doen?
"Eerlijk gezegd heb ik daar weinig vertrouwen in, maar ik ben realist genoeg dat ik met Jelle door moet."

Heb je een moment overwogen om te stoppen als raadslid en fractievoorzitter?
Thea raakt licht geëmotioneerd, maar antwoordt toch. "Ja, maar dat moment ga ik niet benoemen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden