Foto:

De emigratie van Nijverdallers

Hellendoorn - Prof. dr. Donald Sinnema uit Holland (Michigan), emeritus-hoogleraar theologie aan Trinity Christian College in Illinois, geeft vrijdag 10 mei om 20.00 uur een lezing in de protestantse kerk te Hellendoorn over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de jaren van 1903 tot 1914. In 2005 publiceerde Sinnema daar een lijvig boek over, mede op basis van tientallen brieven die destijds in het Twentsch Volksblad zijn verschenen. Inloop vanaf 19.30 uur, de toegang is vrij, bij de uitgang is een collecte.

Meer berichten