Projecten op de Sallandse Heuvelrug indienen kan weer

Nijverdal - Deelnemers aan evenementen in de bos- en natuurgebieden van de Sallandse Heuvelrug dragen via Support for Nature (SfN) bij aan inkomsten voor het gebied.
De Stichting Sámen voor Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug besteed deze inkomsten weer 100% aan natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Heeft u een idee, dan kunt u een plan met een verzoek voor een bijdrage bij hun indienen voor 15 mei 2019. In principe is hun bijdrage 50% van de kosten. Zij honoreren alleen projecten waar uit gangbare fondsen, subsidies of beheergelden geen dekking voor is.

Alle projecten welkom
Iedereen kan een project indienen, als het project (en dat kan ook een eenmalige activiteit zijn) maar voldoet aan een aantal criteria. Die zijn terug te vinden in het document 'Toetsingskader 2019'. Dat document kunt u opvragen bij de secretaris van de Stichting Sámen. Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. U hoeft voor toekenning van onze bijdrage aan uw project nog niet de hele financiering rond te hebben. Dat moet wel het geval zijn als u aan de uitvoering begint.

Indienen projecten
We laten ons verrassen welke ideeën er leven. Voorstellen moeten vóór 15 mei ingediend zijn bij secretaris Herman Reimerink, via herman.reimerink@gmail.com.

Meer berichten