Marcus Passie de Schoof

DAARLERVEEN - Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang. Zondag 14 April (Palmpasen) is er een Marcus Passie in 'De Schoof', aan Brugstraat 10. De lezing begint om 19.00 uur. Simpel? Welnee. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbeltekst over Jezus' lijden oproept. Gemeenteleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente het koor. De woorden uit de Bijbel staan centraal, maar ook de gemeente zingt veel Bijbelwoorden. Ze hebben gezocht naar liederen die direct aansluiten bij de net gelezen Bijbelwoorden. Ze hopen velen te mogen ontmoeten om, in de Marcus Passie, onze dankbaarheid te tonen om de verlossing door Christus. Het is een mooie voorbereiding op de Stille Week en Pasen. Ze gebruiken een beamer die alle teksten en liederen toont en na afloop is er koffie en thee.

Meer berichten