Humanitas Twente verzorgt onder andere vakantieweekenden voor jongeren die niet met hun eigen familie op vakantie kunnen.
Humanitas Twente verzorgt onder andere vakantieweekenden voor jongeren die niet met hun eigen familie op vakantie kunnen. (Foto: )

Humanitas Twente springt in op vraag

door Annemieke van Ipenburg

Nijverdal - Tijdens de beursvloer in november spraken we af dat ik met een artikel in Twents Volksblad aandacht zou schenken aan de vakantiekampen die Humanitas Twente organiseert. Een paar maanden verder zitten we bij elkaar aan tafel en zijn de vakantiekampen maar een klein onderdeel van het gesprek.

Terwijl dit bericht in de krant komt, is het eerste vakantiekamp zelfs al een feit. De vakantiekampen zijn nu nog wel de belangrijkste binding met de gemeente Hellendoorn, omdat ze bij Landal in Haarle plaatsvinden. "We doen hier wel wat voor de gemeente," vertelt Judith Koerhuis. "Maar we kunnen nog veel meer doen. De laatste tijd merken we dat er meer vraag is naar gezinsondersteuners en daarom hebben we meegedaan met de beursvloer en zijn we meer in gesprek met de gemeente. We hebben 650 vrijwilligers, werken samen met andere organisaties, maar we doen geen dingen die er al zijn. We willen echt een aanvulling zijn." Waarmee mijn vraag beantwoord is of ze net zoiets als Stichting De Welle zijn.

Kindervakanties
De kindervakanties organiseren ze samen met Stichting Vang je droom. "Alle kinderen die een link hebben met Humanitas Twente kunnen mee doen aan zo'n vakantie. Maar een organisatie kan ook een vakantie inkopen, bijvoorbeeld voor kinderen uit de gemeente Hellendoorn. De Rotary heeft dat bijvoorbeeld wel eens gedaan. Tijdens die vakanties leren de kinderen weer op een heel andere manier met elkaar communiceren. Mobieltjes en tablets blijven thuis, dat is voor sommigen wel even wennen. Sommige kinderen zijn zelfs nog nooit op vakantie geweest, dan heeft zo'n week helemaal veel impact. Er gaat altijd een fotograaf mee en elk kind krijgt na afloop een foto-album mee als herinnering. Het is zo mooi die kinderen te zien groeien. Dat ze hechte vriendschappen sluiten en meer zelfvertrouwen krijgen."

Begeleide omgangsregeling
Als Judith het heeft over de BOR, waar ze op dit moment ook veel aan doen, ben ik de draad even kwijt. "Dat is de Begeleide OmgangsRegeling," legt ze uit. "Als een kind van gescheiden ouders een van de ouders niet meer ziet, proberen wij een regeling te treffen om dat weer mogelijk te maken. Het kind komt dan bij ons, 'spelen', en ziet de andere ouder na lange tijd weer. Wij nemen alleen zaken op die echt 'gerepareerd' kunnen worden. Als een ouder geen interesse heeft in het kind, gaan wij niets forceren." En ook hier is de insteek dat zij slechts tijdelijk aanwezig zijn. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de hulpvrager zelfstandig verder kan.

Vrijwilligers
Hoewel ze al met 650 vrijwilligers werken, is Humanitas Twente nog op zoek naar meer vrijwilligers. "We werken met speciale methodieken, we hebben gewone vrijwilligers en gespecialiseerde vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn gelijken van de mensen die hulp vragen. De hulpvraag moet zo laagdrempelig mogelijk tot stand komen. Het mooiste is als we een vrijwilliger kunnen matchen die zelf in de situatie van de hulpvrager heeft gezeten. Dat schept een band, wekt vertrouwen. Neem bijvoorbeeld een eenzame jongere. Daar kunnen we wel een gepensioneerde aan koppelen, maar dat werkt lang niet zo goed."

Humanitas Twente
Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. Ze geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunt een vrijwilliger die persoon, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Jaarlijks krijgen zo'n 2400 mensen tijdelijk een steuntje in de rug, van de 650 vrijwilligers. Humanitas Twente is in vrijwel heel Twente actief en ook daarbuiten. Wil je weten of ze iets voor jou kunnen betekenen, of voor iemand die je kent? Kijk voor meer informatie op hun website of bel met 074 243 7733.

www.humanitas.nl/twente

Meer berichten