Foto:

Bewaar water waar het valt

Hellendoorn - Er komen weer verkiezingen aan en wel twee tegelijk, voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Omdat het belang van de Waterschappen nogal eens onderschat worden, geef ik u hierbij graag iets om over na te denken.

Dankzij de waterschappen houden we onze waterlopen onder controle en dat betekent voldoende schoon water, zonder gevaar op overstroming. Lag in het verleden de nadruk erop het water op een veilige manier af te voeren naar IJsselmeer en Noordzee, nu ligt het accent steeds meer op het water te bewaren daar waar het valt. Dit is heel hard nodig omdat de klimaatveranderingen veel sneller gaan dan was berekend en het weer extremer wordt. Enorme stortbuien komen de laatste jaren regelmatig voor en ook de lange hete zomer van 2018 is mede het gevolg van de klimaatsveranderingen.

Scholieren in beweging
Vooral de laatste tijd staat dit volop in de belangstelling, onder andere door de actie van de Zweedse scholiere Greta Thunberg, die met haar stakingen duizenden andere scholieren in beweging heeft gebracht. Gelukkig ook in ons land. Ik deel de zorg van onze jeugd; er moet heel veel gebeuren en wel heel snel om te voorkomen dat er binnen afzienbare tijd niet meer te leven valt op deze planeet.

Waterveiligheid
Door de Europese Kader Richtlijnen Water (KRW) hebben we allemaal te maken met dezelfde basisregels, maar omdat wij als Nederland aan het eind van de waterlopen zitten, zullen we steeds een paar stappen verder moeten zijn dan onze buurlanden. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.vechtstromen.nl/over/klimaat/) is opgenomen wat wij moeten doen om de waterveiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, maar ook hoe we de nadelige gevolgen van de droogte kunnen beperken.
Inmiddels weten we dat het niet meer alleen een zaak van de overheid is, ook het bedrijfsleven en de inwoners dienen hun verantwoording te nemen. Dat wordt deels gedaan door opgelegde voorschriften en regels, maar gelukkig worden ook al veel eigen initiatieven ontplooid.

Verharding opofferen
Een simpel feit: wanneer we bij iedere woning en bij ieder bedrijf twee vierkante meter verharding opofferen voor groen, kan in een gemiddelde gemeente bij een flinke regenbui meer water terugvloeien in de natuur. Dit kan oplopen tot vele duizenden liters. Dit is een gigantische winst ten aanzien van verdroging, vooral in de wetenschap dat we steeds vaker extreme buien kunnen verwachten. En zo zijn er nog wel meer eenvoudige en niet al te dure oplossingen te bedenken.

Meedenken
Ik wil graag met u meedenken. U kunt mij bellen of mailen, maar u kunt uw vraag ook kwijt op Facebook onder 'Joke gaat voor Waterschap'.

Meer berichten