Foto: Foto:

De Eversbarg

Adam van Heerdt uut een oald adellik geslacht
Hef in de zestiende eeuw oons De Eversbarg ebracht
Een buutnverblief an de Regge veur zeen adellike stam
Hij zörgen det kasteel met de grachten doar kwam.

Het wödden in latere tied een wat bouwvallig kasteel
Mar in achtiende eeuw kwamme opniei in't gareel
Ok Thomas Ainsworth de textiel fabrikant
Woon op havezate Eversbarg deftig opstand.

Mar in 1943 kwam Laandgoed Eversbarg umme in 't vuur
Hef op heden een stuk gracht en een vleermoesenmuur
Een laantje woar de jeugd 's oavends aaltied kön zwarven
Heur naam metn een mes in de beume kan karven.

Doar lig an de spoorliene nöast de Gruune Mal
Det uniek stukkie bos noabiej Nijverdal
De beuken stoat landschappellik an de greunen zoom
Bezieden van heur kabbelt de Reggestroom.

Het Eversbargbos is oons dierbaar en vertrouwd
Doar is tot op heden nog niks op-ebouwd
Det zol arg bezwoarlijk wean en slech veurn netuur
Hoal de poot mar stief, Helderns gemeentebestuur.

Meer berichten