Lokaal Hellendoorn geeft een cursus lokale politiek

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de lokale politiek en het wel en wee van de gemeente Hellendoorn start Lokaal Hellendoorn in maart met een introductiecursus gemeentepolitiek. Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin gekeken wordt hoe de politiek in de gemeente werkt.

Nijverdal/Hellendoorn -
Hoe komen beslissingen tot stand, wat gaat daaraan vooraf en welke invloed kun je uitoefenen? Onderdelen die onder andere behandeld zullen worden zijn:
* Wat komt er allemaal kijken bij de gemeentepolitiek?
* Hoe zitten de gemeentefinanciën in elkaar?
* Wat is het sociaal domein?
* Hoe komen bestemmingsplannen tot stand?
* Wat is de praktijk van alledag van een gemeenteraadslid en van een wethouder?
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met twee andere lokale partijen uit Raalte en Ommen en is bedoeld voor inwoners uit deze drie gemeentes die het interessant lijkt om meer te weten van onze lokale politiek. De cursus kan een prima opstapje zijn naar meer politiek betrokkenheid en activiteit. De bijeenkomsten vinden eens per drie weken plaats, zodat de cursus voor de zomervakantie afgerond is. Meer informatie geeft Thea ten Have, fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn, via info@rozenhave.nl. Opgeven kan bij haar tot 2 maart.

Meer berichten