Bijeenkomst PCOB

NIJVERDAL - De PCOB houdt donderdag 21 februari haar maandelijkse ledenbijeenkomst in Het Centrum aan de Constantijnstraat. Bertine v.d. Weg, predikant van de PG Nijverdal zal spreken over 'De vreemdeling in ons midden'. Hoe verhouden wij ons tot de vreemdeling? Voorafgaand aan de lezing vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en is vrij toegankelijk voor leden en belangstellenden.

Meer berichten