Scholen werken succesvol samen

Nijverdal - CSG Reggesteyn, Windesheim en het primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen in een pilot 'Arbeidsmarktontwikkeling, door Tutoring van scholier naar student, docent tot expert'.

Dit houdt in dat leerlingen uit de bovenbouw van Reggesteyn vestiging Noetselerbergweg op de basisschool in de klas hulp bieden bij rekenen, taal en onderzoekend leren. Deze leerlingen van Reggesteyn worden begeleid door Pabostudenten van Windesheim, die op hun beurt weer begeleiding vinden bij hun docenten. "Dit is een unieke samenwerking tussen het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs", aldus Jan Heijink, unitleider onderbouw van CSG Reggesteyn.
De pilot is april vorig jaar gestart en verloopt naar volle tevredenheid. Belangrijk doel van de pilot is leerlingen al in een vroeg stadium kennis laten maken met en enthousiast te maken voor het vak van leraar. De leerlingen gebruiken hun eigen kennis en vaardigheden om de basisschoolleerlingen te ondersteunen en begeleiden. Bijvoorbeeld in het geven van bijles voor rekenen, taal en spelling. Maar ze begeleiden ook groepjes kinderen bij het bedenken van onderzoeksvragen en het uitvoeren van het onderzoek daarbij.

Meer berichten