Tjeerd de Boer onderhield veel contacten met kerkelijke organisaties in China en verdiepte daardoor de relaties.
Tjeerd de Boer onderhield veel contacten met kerkelijke organisaties in China en verdiepte daardoor de relaties. (Foto: Kerk in Actie)

Thema-avond over de 'Kerk (in Actie) China'

Hellendoorn - Het is niet eenvoudig vanuit het Westen een relatie op te bouwen met Chinese kerken. China reageert altijd afhoudend op intensieve, ongevraagde buitenlandse contacten. Men legt graag de nadruk op de eigen waarden en zelfstandigheid. Voor kerken in China is het niet altijd gebruikelijk te werken aan de hand van projecten. Daarom kost het opbouwen van een relatie veel tijd. Kerk in Actie, dat wel gewend is om op projectbasis te werken, is in China op diaconaal terrein actief en heeft een programma dat gericht is op Bijbelvertalingen in talen van etnische minderheden in China. Op woensdag 6 februari vertellen ze hier alles over in de Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid Esweg, vanaf 20.00 uur. Inleider deze avond is dr. Tjeerd de Boer.

Kerk in Actie Hong Kong
Dr. Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier woonden en werkten van augustus 2013 tot augustus 2018 in Hong Kong. Tjeerd was door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie. Samen gaven ze het vak 'Kerk en Samenleving'. Dit spitsten zij toe op de landen waar de studenten vandaan kwamen. Tjeerd onderhield veel contacten en verdiepte zo de relaties.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden