Foto: Foto:

Ode an Hulsen

Zag kottens onderan de Jipkesbelt
Een böd van de gemeente stoan
Met grote letters stun doar Hulsen op
Det is miej doar niet ontgoan.

t'Was of mien hatte oaver sleu
Ik har doar zo'n trots geveul
Doar bink geboorn en ok getoogn
Diej plekke woar ik van heul.

De Jipkesbelt heurt biej Hulsen noe
Wat het böd miej noe veteld
Doar was't vrogger aajt good woon
Boam op den zaanderigen belt.

Wiej woon as Hammers femilie
Doar zo gemodelik biej meka
As neaven en as nichten
Mangs kibbelend det was niet ra.

Wiej spoln s'oams vake nog buutn
Verstoppetie spöln deun wiej dan
Mar as moder oons dan noa berre reup
Gung wiej noa huus opban.

Noe stoat doar zovölle aandere huze
Mien oaldershuus steet er niet meer
As ik noe de Jipkesbelt oavergoa
Dan dut miej det toch wea zeer.

Mar noe steet op't böd doar Hulsen
Opa Hammers kochen doar laand
Zien ideaal de femilie biej meka
Gaf oons doar ne bieizundern baand.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden