Op bezoek bij Kinderboerderij in mei

Nijverdal - In de afgelopen weken kreeg de kinderboerderij na de cheque van 15.000 euro opnieuw een bedrag van 10.000 euro, dit keer van een gulle gever die anoniem wil blijven. Tegelijkertijd ontving het bestuur van de Raad van State bericht dat de zitting en vervolgens de uitspraak nog geruime tijd op zich zou laten wachten. Reden voor het bestuur in december het besluit te nemen in mei 2019 bezoekers toe te laten op het terrein. Het bestuur had graag eerst de procedure afgerond, maar wil mensen niet langer laten wachten. Concreet betekent het dat de komende vier maanden de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd om dit mogelijk te maken.

Lastige situatie
Voorzitter Marc-Jan Hengstman geeft aan dat het voor het bestuur een lastige situatie is. Officieel mogen ze bouwen omdat de vergunning (en bestemmingsplanwijziging) van rechtswege is verleend, doordat de mensen die beroep hebben aangetekend geen schorsende werking hebben aangevraagd. Maar dat is wel op eigen risico en omdat ze werken met gemeenschapsgeld, waren ze tot nu toe van plan om pas bezoekers toe te laten als de procedure zou zijn afgerond. Omdat de zitting nog steeds niet is geweest en dus ook nog geruime tijd op zich laat wachten is er een nieuwe situatie ontstaan. Mensen worden ongeduldig, vrijwilligers willen aan de slag om bezoekers te ontvangen en richting subsidieverstrekkers en sponsoren willen ze graag het een en ander laten zien. Alles afwegende heeft het bestuur daarom besloten de komende maanden de werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om in mei bezoekers te kunnen ontvangen. Over de exacte datum zal het bestuur nog nader berichten. De komende maanden maken ze de inrit, egaliseren ze de parkeerplaats, maken ze een voorziening voor fietsparkeren, het pad tussen de inrit en de Lijsterweg en een deel van de afrastering, zodat de dieren die nu nog bij een van de bestuursleden thuis zijn, in het voorjaar naar het terrein worden overgeplaatst. Alle werkzaamheden en ook het ontvangen van de bezoekers past nog steeds binnen de huidige bestemming (agrarisch met extensieve openluchtrecreatie).

Vrijwilligers en giften
De Kinderboerderij heeft een aantal vaste vrijwilligers en hulp van scholen waar ze erg blij mee zijn, maar als mensen een dag of een aantal uur mee willen helpen kan dit ook. Bijvoorbeeld in de voorjaarsvakantie (16 t/m 23 februari). Dan gaan ze het pad naar de Lijsterweg maken. En ze doen op 15 en 16 maart mee met NLdoet. Dan maken ze de afrastering, een bijenstal enz. Wie zin heeft een paar uur of een dag mee te helpen, kan mailen naar info@kinderboerderijhellendoorn.nl.

Veel bedrijven dragen hun steentje bij om het project uit te voeren. Om deze bedrijven te bedanken voor hun bijdrage verschijnt binnenkort een spandoek bij de Kinderboerderij waar ze allemaal op staan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden