Het protestantse kerklied in Nederland

Nijverdal - Dick Sanderman, stadsorganist van Rijssen en organist van de protestantse kerk in Rijssen en Hellendoorn, neemt iedereen mee in de geschiedenis van het protestantse kerklied. Dit doet hij tijdens een avondlezing in het Centrum aan de Constantijnstraat, op 9 januari vanaf 19.30. De toegang bedraagt 6 euro.
In 2017 is uitvoerig herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie plaats vond. Maar wat zongen de aanhangers van die 'nije leer' in ons land? Hoe is het gekomen dat in Nederland de psalmen zo lang 'op hele noten' zijn gezongen? Bezoekers gaan zelf ook zo'n langzame psalm zingen in de berijming van Datheen. Wat was de 'korte zingtrant', waarover Maarten 't Hart schrijft in zijn boek Het Psalmenoproer? Dick Sanderman was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek (2013) en ook bij de liedbundel Weerklank (2016). Hij illustreert zijn lezing met geluidsvoorbeelden, waarin iedereen onder meer de 'Genemuider bovenstem' hoort, en een reconstructie van gemeentezang zoals die aan het eind van de 18e eeuw heeft geklonken.

Meer berichten