Wat is de koppeling tussen het kerstfeest en de winter?
Wat is de koppeling tussen het kerstfeest en de winter? (Foto: Wassenaar)

Midden in de winternacht: terug naar het heidendom?

Hellendoorn - In de Leerkamer in Hellendoorn wordt op donderdag 6 december om 20.00 uur een lezing gehouden met als inleider dr. J.D.Th. Wassenaar. In verschillende kerstliederen wordt over de winter gesproken. Dat is bijzonder, want voor de koppeling tussen het kerstfeest als het feest van de geboorte van Jezus Christus en de winter is geen bijbelse grond. We gaan na hoe die koppeling dan wel tot stand gekomen is. We stuiten daarbij op de blijvende invloed van heidense gebruiken.

Wederkomst
Dr. H. Vreekamp schreef: '(…) in het holst van onze Europese winter blijven we ook de wederkomst van het zonlicht bejubelen. Als altijd. Met Kerst zijn christenen gewoon weer even heiden.' Om nog een voorbeeld van de blijvende invloed van voorchristelijke gewoonten te noemen: de Zunnewende. Overigens is Vreekamp degene die meer dan wie ook betoogd heeft dat christenen zich bewust moeten zijn van hun heidense, voorchristelijke wortels. Hij heeft zelfs gepleit voor aanpassing van de kerkelijke feestkalender. Daarop zou niet alleen aandacht moeten zijn voor de christelijke heilsfeiten, maar ook voor de natuurlijke gegevenheden van – bijvoorbeeld – de wisseling van de seizoenen.

Inleiding en gesprek
Ds. Wassenaar zal daar een inleiding over houden, mede aan de hand van enkele filmfragmenten. Uiteraard is er ook alle ruimte hierover met elkaar in gesprek te gaan.
De Leerkamer: hoek Jac. Kapteijnstraat en Zuid Esweg.

Meer berichten