Alzheimercafé

Hellendoorn - Dorette Neerkens vertelt tijdens het Alzheimercafé op 31 oktober wat muziek kan betekenen bij dementie. Het Alzheimercafé vindt plaats bij Café de 'Gezelligeit' aan de Bibenstraat en begint om 19.30 uur.

Muziek als hulpmiddel
Dorette is muziektherapeut bij Zorgaccent en vertelt hoe muziek gebruikt kan worden om mensen met geheugenproblemen beter om te laten gaan met emoties, hun sociale vaardigheden te vergroten of hun lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Muziek roept herinneringen op, zet aan tot bewegen, geeft ontspanning en plezier en ondersteunt het verwerkingsproces. Mantelzorgers en mensen die in aanraking komen met mensen met geheugenproblemen zullen waardevolle inzichten en tips op doen. Uiteraard is er ook weer gelegenheid om ervaringen uit te wisselen of vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen en professionele zorgverleners.

Meer berichten