Israëlzondag

DAARLERVEEN - Iedere eerste zondag van oktober is het in de kerken Israëlzondag. Waarom? Omdat de kerken in de jaren na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog (6 miljoen Joden vermoord!) zich realiseerden hoe fundamenteel hun band is met het Joodse volk. De keuze viel op de 1e zondag van oktober, want in de weken eromheen worden altijd belangrijke Joodse feesten gevierd. Dat is ook dit jaar zo. Het begint al vroeg in september met de viering van het Joodse Nieuwjaar op maandag 10 en dinsdag 11 september. Op woensdag 19 september is het Grote Verzoendag. Van maandag 24 t/m zondag 30 september vieren de Joden het Loofhuttenfeest, waarbij maandag 1 oktober het Slotfeest is. Op dinsdag 2 oktober eindigen deze feestdagen met "Vreugde van de Wet". Genoeg redenen om in deze weken daar verder bij stil te staan.

Het thema dat de Protestantse Kerk Nederland dit jaar aan de Israëlzondag op 7 oktober heeft gegeven is: "Trouw tot in eeuwigheid?" Voor wie op zondag 7 oktober meer wil weten van de Israëlzondag: Weet u welkom in de Israëldienst op Israëlzondag in "De Schoof", Brugstraat 10, Daarlerveen. We beginnen om 9.30 uur. Er zijn Israël-Actueel kranten, een TOV-magazine voor kinderen en een Isreality-magazine voor jongeren. Aan de kinderen delen wij een polsbandje uit van ALEH uit Jeruzalem, waar we ook voor collecteren in de dienst (zie: www.aleh.nl). Het beloofd een feestelijke dienst te worden!

Meer berichten