Logo twentsvolksblad.nl

Denk mee over collegeprogramma

NIJVERDAL - Het college van burgemeester en wethouders, heeft op 11 september het collegeprogramma 2018 - 2022 vastgesteld. Onder het motto 'Duurzaam, Durven, Doen' worden de ambities op de verschillende beleidsterreinen geschetst.

Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 na de verkiezingen met elkaar sloten.

Woord aan samenleving
Iedereen kan het programma downloaden via https://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/beleidsbibliotheek/collegeprogramma en mag reageren. Werken aan een duurzame samenleving gaat verder dan energiebeleid. Het heeft ook betrekking op thema's binnen het sociaal domein, economie en leefomgeving. Durven betekent dat het college niet afwacht maar zelf initiatief neemt. Ook als ze beslissingen moet nemen, waar misschien niet iedereen blij mee is. Het college gaat enthousiast aan de slag maar wil ook inwoners, bedrijven en organisaties daarbij betrekken.

Suggesties en aanvullingen
Iedereen die ideeën, suggesties of aanvullingen heeft, kan die doorgeven tot en met vrijdag 19 oktober via collegeprogramma@hellendoorn.nl. Niet ieder voorstel wordt automatisch uitgevoerd. Het gemeentebestuur wil met de samenleving in gesprek blijven en op voorstellen reageren, met als mogelijk resultaat dat ze nieuwe ideeën omarmen en daarvoor geld beschikbaar kunnen stellen.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox