Stichting De Welle en Trefpunt Minima roepen inwoners van de gemeente Hellendoorn op te helpen bij de realisatie van een leuk feest voor de minima.
Stichting De Welle en Trefpunt Minima roepen inwoners van de gemeente Hellendoorn op te helpen bij de realisatie van een leuk feest voor de minima. (Foto: )

Wie geeft Sinterklaas speelgoed?

NIJVERDAL - Hoewel het nog enige tijd duurt voor Sinterklaas en zijn geweldige assistenten weer in Nederland komen, is de Sinterklaascommissie 'help Sint helpen' alweer druk bezig met voorbereidingen.

Ze zijn door Sinterklaas gevraag hem ook dit jaar weer te helpen met de organisatie van de Sinterklaasmiddag voor vluchtelingen en andere minima. De commissie kan dit niet alleen. Daarom deze oproep aan allen die het Sinterklaasfeest voor deze mensen een warm hart toedragen. Mensen die willen helpen kunnen dit op twee manieren doen. Ze mogen een financiële bijdrage overmaken op rekeningnummer NL18RABO 0120904411 van Stichting De Welle, onder vermelding van 'Help Sint helpen'.

Speelgoed
Natuurlijk heeft Sinterklaas ook veel behoefte aan speelgoed. Daarom vraagt hij mensen ook nieuw, of bijna nieuw, speelgoed aan te bieden. Dit speelgoed moet geschikt zijn voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Speelgoed waar batterijen in moeten, knuffels of kleding kan hij niet gebruiken. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het speelgoed perfect is. Iedereen die speelgoed aan wil bieden kan voor 10 november een mail sturen naar trefpuntminima@hotmail.com. Graag met naam, adres en telefoonnummer, zodat ze contact op kunnen nemen.

Meer berichten