Hoe passend is het passend onderwijs

NIJVERDAL - Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die hen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met een eventuele beperking.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. De Wmo-raad houdt op 2 oktober een interactieve bijeenkomst over passend onderwijs.

De Wmo-raad heeft over dit thema al eerder twee inspirerende bijeenkomsten gehouden. Het is de Wmo-raad inmiddels wel duidelijk dat basisscholen voor een grote uitdaging staan kinderen passend onderwijs aan te bieden. De Wmo-raad heeft alle basisscholen uit onze gemeente daarom uitgenodigd hierover in gesprek te gaan over de vragen wat dit betekent voor de leerkrachten, ouders en leerlingen, wat er nodig is leerlingen adequaat te helpen en wat de rol is van de intern begeleider.

De Haarlezaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur is om 19.30 uur voor iedereen (ouders, leraren, IB-ers, professionals) vrij toegankelijk.

Meer berichten