Foto: Looft den Heer

Waardering voor het echtpaar Dommerholt

door Looft den Heer

HELLENDOORN - Tijdens de ledenvergadering van Christelijk Gemengde Zangvereniging 'Looft den Heer' Hellendoorn werden Wim Dommerholt en zijn vrouw Hennie Dommerholt – Stertjan in het zonnetje gezet.

Zij zijn dit jaar beiden al 40 jaar lid van het koor. Zij als alt en hij eerst als tenor en nu als bas. Dit jubileum werd gevierd met een bloemetje, een oorkonde en ook kregen zij beiden een gouden G-sleutel. Het speciaal gemaakte lied werd uit volle borst door alle leden gezongen. De voorzitter sprak zijn waardering uit voor beiden als trouw lid van het koor en benoemde ook hun inzet. Zo vervulden zij meerdere bestuurstaken en ook voor activiteiten zoals het jaarlijkse kniepertjes bakken vraag je bij hen nooit tevergeefs om hulp.

Meer berichten