Startbijeenkomst van OZOverbindzorg. Foto: gemeente Hellendoorn.
Startbijeenkomst van OZOverbindzorg. Foto: gemeente Hellendoorn. (Foto: gemeente Hellendoorn)

Hellendoorn start met OZOverbindzorg

HELLENDOORN -  De gemeente Hellendoorn heeft eind april besloten financieel bij te dragen aan OZOverbindzorg. Dankzij deze app kunnen mantelzorgers, zorgverleners, artsen en apotheken direct met cliënten en elkaar communiceren om niet spoedeisende hulp beter te kunnen afstemmen en coördineren.

OZOverbindzorg functioneert in Hellendoorn al geruime tijd tot groot enthousiasme van alle betrokken partijen. De financiële ondersteuning van de gemeente markeert de officiële start. Met OZOverbindzorg wordt zorg en welzijn rond zorg- en hulpbehoevenden beter afgestemd. De cliënt bepaalt wie er toegang hebben tot de app en wie niet. OZOverbindzorg beperkt zich tot niet spoedeisende zorg. Met name mantelzorgers krijgen de kans als ze iets signaleren om daar op een effectieve manier mee om te gaan. Dit laagdrempelig communiceren en samenwerken verbetert de praktische zorg en dienstverlening rond cliënten. Dankzij de concrete resultaten hebben ook zorgverzekeraar Menzis en de Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA) al besloten in de kosten van OZOverbindzorg bij te dragen. Onderhoud van de app en instructie van de gebruikers ervan is hiermee veilig gesteld.

Gebruikers zijn enthousiast, getuige onderstaande verhalen: "Door OZOverbindzorg bespaar ik wel twee uur per week. Het systeem is eenvoudig en transparant. Er is weinig risico op miscommunicatie en alle belangrijke zorgverleners staan in het makkelijk uit te breiden netwerk. Bij ziekte kunnen familieleden mijn mantelzorgtaken makkelijk overnemen. Mijn moeder laat ik meelezen bij wat ik schrijf, zo houdt zij de regie. De huisarts kan ik laten weten wanneer ik bij mijn ouders ben." "Als zorgverlener gebruik ik OZOverbindzorg graag. Groot voordeel vind ik de betere communicatie met de mantelzorger. De lijnen zijn kort en berichten kunnen op ieder moment gelezen worden. Op signalen van de mantelzorger kan snel ingespeeld worden. Voor eigen regie overleg ik met de patiënten over de berichten die ik in OZOverbindzorg zet en naar wie ik ze verstuur."

Meer berichten