Voor het eerst komt er ook weekendopvang op de zaterdag bij Stichting De Klup.
Voor het eerst komt er ook weekendopvang op de zaterdag bij Stichting De Klup.

De Klup biedt nu ook opvang in het weekend voor kinderen

HELLENDOORN - Stichting De Klup Twente en zorginstelling 's Heeren Loo breiden hun gezamenlijke BSO-aanbod uit voor kinderen uit het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs uit de gemeente Hellendoorn.

Voor het eerst komt er ook weekendopvang op de zaterdag. Kinderen met een indicatie uit het regulier basisonderwijs kunnen daar eveneens terecht. De allereerste Weekend BSO was zaterdag 31 maart in het Meester Siebelinkhuis.

''Weekendhuizen sluiten, opvang voor kinderen met een beperking versobert, maar de behoefte aan goede opvang in de vrije tijd is onverminderd groot – zo niet groeiende'', De Klup. ''Regisseurs en wijkcoaches van gemeenten klopten aan bij stichting De Klup Twente en vroegen en vragen naar opvangmogelijkheden voor kinderen uit het speciaal onderwijs in het weekend. In veel gevallen in het belang van de kinderen zelf, soms ook ter ontlasting van het hele gezin.''

De Klup Twente en 's Heeren Loo besloten daarop hun BSO-aanbod van vijf dagen in de week in eerste instantie uit te breiden met één zaterdag in de maand. ''Er wordt voorzichtig gestart om te kijken hoeveel behoefte er is. Mocht blijken dat er veel kinderen worden aangemeld voor de Weekend BSO, dan zal het aantal zaterdagen worden uitgebreid. Mocht de behoefte nog groter zijn, worden er ook extra groepen opgestart.''

De Weekend BSO is een maatwerkvoorziening volgens De Klup: ''Dat betekent dat de Weekend BSO is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die een indicatie voor zorg hebben of krijgen van een wijkcoach of regisseur. Ook kinderen met een beperking en een indicatie die naar het regulier onderwijs gaan, kunnen bij de Weekend BSO terecht.''

Net als de wekelijkse BSO van De Klup Twente en 's Heeren Loo, is er bij de Weekend BSO sprake van kleine groepen, veel begeleiding en een gestructureerd activiteitenaanbod. ''De accenten liggen daarbij op beweging en buitenspelen met daarnaast leuke creatieve activiteiten en bakken en koken. Er worden ook uitjes gemaakt, naar bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen en het speelbos. Bij slecht weer wordt het gamecentrum FUN-IE-FIT ingezet, omdat kinderen daar blij van worden en hun energie kwijt kunnen. In vakantie biedt de BSO tien van de twaalf vakantieweken opvang.''

Meer informatie over de Weekend BSO of de BSO mogelijkheden op door-de-weekse dagen, dan men terecht bij Marja Scheper van De Klup Twente: Marja@deklup.nl of 06-51171964.

Meer berichten