Tijdens Pasen zijn door De Raad van Kerken liefst zevenhonderd paasbroden ingepakt en bezorgd door honderd vrijwillige bezorgers. Foto: Jenne Brinks
Tijdens Pasen zijn door De Raad van Kerken liefst zevenhonderd paasbroden ingepakt en bezorgd door honderd vrijwillige bezorgers. Foto: Jenne Brinks

Raad van Kerken brengt paasgroet

HELLENDOORN - Pasen is voor de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en alleenstaanden die leven in moeilijke omstandigheden.

Uit bewogenheid met deze mensen en als steuntje in de rug was door de Raad besloten dit jaar opnieuw in de gemeente Hellendoorn een paasgroetactie te houden.

Zij hoopte, dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief dit voorbeeld gaan volgen en een paasgroet brengen aan een familielid, buur of onbekende, als teken van medeleven en als ruggesteun. ''Een dergelijk teken van medeleven kan veel goed doen'', aldus de Raad van Kerken.
Onlangs zijn in de Leerkamer in Hellendoorn ongeveer zevenhonderd paasbroden ingepakt en gesorteerd. Deze broden en een paasgroet werden later door ongeveer honderd vrijwillige bezorgers aangeboden op adressen waar tijdens de kerstpakkettenactie voor de minima een kerstpakket is bezorgd.
Bij de organisatie en de uitvoering van de paasgroetactie wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke diaconie -en caritasinstellingen, het Trefpunt Minima, maatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Boom en de Stichting Voedselbank Hellendoorn.

Meer berichten