Foto: Fenny

Gedicht Fenny-Martens Berends: Uut mekaer

Zee kenn mekaer al'n heeln tied                                
Verleefd bint zee toe ewun
Ziej gungn saam het huwliksbootje in
Woln saam toe geerne nen gezin
Het was leefde det heur saam bun.

Mar noa een aantal joaren
Zoonder det hee het vernöm
Toew zee saam a wat wichter han
Zagch zee een aandre leuke man
En wun verleefd op um.

Noew bint zee uut mekaer egoan
De wichter mist heur va
Hee wun zo an de kaante zet
Zee gung metn aandre man noa bed
Mar mennig ene vun det wea ra.

Zee trök zich doar ok niks van an
An heur wichter dacht zee neet
Zee dach allenig an heur zölf
Mar ok neet an heur wederhelft
Zee deet um mar vedreet.

Det scheidn noe vandaege an dag
Doarvan kump zovölle verdreet
En is het huwelik hemoa kepot
Dan mut een van beide dan mar vot
An de wichter deankt ziej neet.

Meer berichten