Ruben Minkjan, ChristenUnie: 'We leven in een samenleving, met de nadruk op sámen'

HELLENDOORN - De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Hellendoorn doen hun zegje in deze krant. Dit keer Ruben Minkjan aan het woord, hij voert de lijst van ChristenUnie Hellendoorn aan.

Wat onderscheidt uw partij het meest van de andere partijen?
Minkjan: ''Wij zijn een christelijke sociale middenpartij. Met sommige standpunten zijn we meer links met andere meer rechts. Onze partij wil de christelijke normen en waarden vertalen naar de politiek. Wij lopen niet weg voor bepaalde zaken maar nemen juist onze verantwoordelijkheid. Er is een relatie en verbinding tussen de mensen. Want we leven in een samenleving, met de nadruk op sámen. We moeten omzien naar elkaar en opkomen voor onze naasten, ongeacht leeftijd, herkomst, geaardheid of geloof. Die ChristenUnie is een partij van christenen voor iedereen.''

U mag één dag de baas van Hellendoorn zijn. Wat zou u direct doen?
''Er bestaat de nodige frustratie over de politiek. Mensen hebben vaak het gevoel niet gehoord te worden door de gemeente. Ik wil die dag dan graag gebruiken om dat te doorbreken. Daarom zou ik die dag graag met de inwoners in gesprek gaan. Ik zou ze thuis opzoeken, op hun werk, sportvereniging of tijdens hun vrijwilligerswerk. Ik zou dan vooral in gesprek willen over hun motivatie en zorgen maar ook over waar de lokale overheid wel of geen invloed op heeft.''

Welk college heeft uw voorkeur?
''Een college waarin constructief wordt samengewerkt en die uitslag van 21 maart respecteert. De afgelopen vier jaar hebben wij als collegepartij een waardevolle bijdrage mogen leveren en dat doen wij de komende vier jaar graag weer door samen te werken met het college waarbij veel van onze idealen worden verwezenlijkt.''

Bent u eventueel beschikbaar als wethouder?
''Nee, persoonlijk ben ik niet beschikbaar als wethouder. De afgelopen periode heeft Anja van den Dolder bewezen dat zij een uitstekende wethouder is voor Hellendoorn. En zij is dan ook de komende periode weer de ChristenUnie wethouderskandidaat.''

Wat is voor u het belangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar?
''Ik wil geen samenleving waarin ons wordt verteld wat we moeten denken en doen, maar ik wil vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De ChristenUnie wil een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een Hellendoorn waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.''

Waar wilt u over vier jaar trots op zijn?
''Ik zou trots zijn als inwoners door toedoen van de ChristenUnie weer meer vertrouwen zouden hebben in de (lokale) politiek. Verder hoop ik natuurlijk dat over vier jaar veel van onze idealen zijn bereikt.''

Meer berichten