'Wat lokaal kan, doen we lokaal met eigen ondernemers'

De lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in Hellendoorn doen hun zegje in deze krant. We beginnen deze serie met een lijsttrekkersduo: Thea ten Have en Jan Veneman van Lokaal Hellendoorn.

Wat onderscheidt jullie partij het meest van de andere partijen?

"Als lokaal Hellendoorn onderscheiden we ons ten opzichte van andere partijen in de gemeenteraad doordat we niet gebonden zijn aan een provinciale of landelijke politieke partij. De behoeften en wensen van de inwoners in de gemeente Hellendoorn staan bij Lokaal Hellendoorn op de eerste plaats. Met mekaar, veur mekaar.

Wat lokaal kan, doen we lokaal, ook met eigen ondernemers. Goede en betaalbare zorg willen we dicht(er)bij huis organiseren.

We willen een eigentijds centrum, de leefbaarheid versterken door goede voorzieningen in alle wijken, kernen en buurtschappen, meer woningbouwmogelijkheden voor jongeren, ouderen en jongeren helpen met startersleningen en blijverslening, prioriteit bij verkeersveiligheid, betere openbare verlichting in het buitengebied, hondenbelasting afschaffen, meer kunstgrasvelden, duurzaamheid door isolatie, zonnepanelen, streekgebonden economie, geen windmolens. En… inwoners meer mee te laten beslissen."

Jullie mogen één dag de baas van Hellendoorn zijn. Wat zouden jullie direct doen?

"We verbeteren de zorg en hulp voor mensen door deze voorzieningen toegankelijker te maken, met meer menselijke maat en minder regels.

Daarnaast heffen we de korting op het gehandicaptenvervoer op, ondersteunen we mantelzorgers met huishoudelijke hulp, waarderen we vrijwilligerswerk en stellen we een onafhankelijke ombudsman aan."

Welk college heeft jullie voorkeur?

"Wij staan open voor samenwerking met alle partijen in de gemeenteraad en zijn van mening dat de wens van de kiezer recht gedaan moet worden. Het kennen van en 'kunnig' zijn met onze gemeente vinden we een belangrijke voorwaarde voor bestuurders en ambtenaren. In principe komen wethouders uit onze gemeente. Lokaal Hellendoorn heeft verschillende goede wethouderskandidaten."

Wat is voor jullie het belangrijkste onderwerp voor de komende vier jaar?

"Lokaal Hellendoorn wil een gemeente waar je op kunt bouwen en vertrouwen en terug naar de bedoeling van de politiek. Dat kan alleen als we uitgaan van de wensen en behoeften van onze inwoners. Macht- en partijbelangen, oude gevestigde structuren sluiten onvoldoende aan bij deze tijd. Wij willen daar verandering in brengen en werken vanuit inhoud en respect voor de belangen van onze inwoners.

Over vier jaar hopen we met trots te kunnen zeggen dat onze inwoners tevreden zijn, bestaanszekerheid hebben en zich geborgen weten. Dat er meer werk en goed onderwijs is in onze gemeente, goede zorg en voorzieningen dichtbij, een veilige gemeente met een herkenbare 'Helderse' cultuur en meer mensen vertrouwen hebben gekregen in de gemeentepolitiek."

Wat is voor jullie het mooiste stukje van de gemeente?

"De meanderde Regge, die haar natuurlijke gang weer kan gaan en waar velen van kunnen genieten. Ook de Sprengenberg en de heidevelden zijn prachtige vlaggendragers van onze gemeente."

Meer berichten