Logo twentsvolksblad.nl


De overhandiging van de cheque. Op de foto staan van links naar rechts: Rikus Braakman, Jan Oosterhof en Margreet Burgers.
De overhandiging van de cheque. Op de foto staan van links naar rechts: Rikus Braakman, Jan Oosterhof en Margreet Burgers.

Gift van 5.000 euro voor 'n Oalen Griezen

In de gemeente Hellendoorn, maar ook daarbuiten voelen velen zich verbonden met de monumentale Protestantse kerk van Hellendoorn, in de volksmond 'n Oalen Griezen genoemd.

Hellendoorn - Wie de Dorpsstraat passeert kan als het ware niet om de kerk heen. Bij velen roept de kerk ook herinneringen op aan gebeurtenissen die het leven kleuren: doop, trouw, rouw, hoop, muziek . Sinds omstreeks 1350 tot heden hebben bewoners van onze streek de verbinding met God in deze kerk gezocht en gevonden.

Om er voor te zorgen dat de kerk ook voor toekomstige generaties behouden blijft, is in 2017 de stichting 'Noabers van 'n Oalen Grieze' opgericht. De stichting verzamelt geld voor onderhoud van het kerkgebouw en de daarbij behorende klokken en wil daarnaast ook passend ander gebruik van de kerk stimuleren, zoals concerten, presentaties, congressen.

In december heeft het bestuur van de stichting een eerste gift aan de kerkrentmeesters kunnen overhandigen. Symbolisch werd 2.500 euro geschonken als bijdrage voor reeds uitgevoerd buitenonderhoud aan de kerk en 2.500 euro voor het klokkenfonds. Zoals bekend, zijn de drie klokken en de klokkenstoel aan grondige renovatie toe. Het is ondenkbaar dat deze niet meer zouden kunnen luiden. Ook in 2018 zal de stichting activiteiten ondernemen die geld opleveren.

Iedereen is welkom als "Noaber van 'n Oalen Griezen" en kan zo donateur worden van de stichting. Aanmelden kan door te mailen naar info@oalengriezen.nl. Ook giften op IBAN-nummer NL77RABO0317262874 zijn van harte welkom. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

reageer als eerste
Meer berichten
Shopbox