Logo twentsvolksblad.nl


Directeur Tiemen Bloemberg van de ijsfabriek (midden) krijgt de sticker overhandigd door Willie Roskam en Gerrit van de Brink van Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn.
Directeur Tiemen Bloemberg van de ijsfabriek (midden) krijgt de sticker overhandigd door Willie Roskam en Gerrit van de Brink van Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn.

Ben & Jerry's ijs is fair trade

De Ben & Jerry's ijsfabriek in Hellendoorn ontving afgelopen vrijdag de 'Wij Doen Mee'-sticker van Stichting Fairtrade Gemeente Hellendoorn. Hiermee is de fabriek onderscheiden voor haar duurzame productontwikkeling.

De ijsfabriek sluit zich hiermee aan in de rij van Hellendoornse bedrijven die al aan de fairtradenormen voldoen.

Hellendoorn - Fair trade is een wereldwijde beweging, die onder andere wil bereiken dat kleine boeren in ontwikkelingslanden een reële prijs krijgen voor hun producten op de zeer concurrerende wereldmarkt. Zo kunnen zij voldoende eten kopen, hun kinderen naar school laten gaan en is er geld voor de noodzakelijke medische zorg.

Werken op de fairtrademanier betekent ook landbouw op een duurzame manier. Kortom: een product dat goed is voor producent en consument en het milieu minimaal belast.

Elke keer dat een fairtradeproduct wordt gekocht, zijn kleine boeren en hun families weer een stapje verder in het opbouwen van een menswaardig bestaan. Fairtradeproducten zijn te herkennen aan het groen/blauwe symbool op de verpakking, het Max Havelaar-keurmerk, dus ook op de pakken ijs die in Hellendoorn worden gemaakt.

Ben & Jerry's draagt de fairtradewerkwijze al jaren een warm hart toe. Ben & Jerry's bracht al in 2006 als eerste wereldwijd fairtrade-ijs op de markt. In 2013 kon het bedrijf melden dat echt alle 54 ingrediënten uit eerlijke handel afkomstig zijn.

Voor meer informatie:
www.benjerry.nl,

www.fairtradegemeenten.nl/wat-is-fairtrade

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox