Logo twentsvolksblad.nl


Kunstenares Marike Plomp met  de deelnemers aan de uitwisseling.
Kunstenares Marike Plomp met de deelnemers aan de uitwisseling.

Geslaagde 'Austausch' Duitse en Nederlandse leraren

Leerkrachten van de Kardinal von Galenschule uit Laggenbeck bezochten afgelopen woensdag hun collega's van basisschool De Es en de Jan Barbier uit Hellendoorn. Dit in het kader van het 25-jarig 'Partnerschaft' tussen de scholen.

Hellendoorn - Sinds 1992 is er een samenwerking die gericht is op internationalisering, communicatie, sport en spel, kennismaking en kennisname van het onderwijs van leeftijdsgenoten in Nederland en Duitsland. Elk jaar worden alle leerlingen uit groep 6 van de Es en Jan Barbier aan een leeftijdsgenoot in Duitsland gekoppeld en schrijven in dat jaar over en weer brieven. Daarnaast brengt 'Hellendoorn' steevast in december een bezoek aan hun 'PenFreunde' in Laggenbeck. Een dag die altijd in het teken staat van ontmoeten, ervaren en communiceren met handen en voeten.

Traditioneel wordt het schoolbezoek aan de Kardinal von Galenschule dan afgesloten in Munster met een bezoek aan de kerstmarkten in deze prachtige stad. Het tegenbezoek volgt altijd in het voorjaar. Voor de leerlingen uit beide dorpen altijd een ervaring die niet snel vergeten wordt.

Dit jaar dus het 25 jarig-jubileum, welke zowel in Laggenbeck als Hellendoorn werd gevierd. In juni gingen de teams van de Jan Barbier en de Es naar Duitsland, afgelopen woensdag kwamen de leerkrachten uit Laggenbeck naar Hellendoorn.

Het bezoek begon met de lezing 'Geen kind buitengesloten' van Marcel van Herpen op de Jan Barbierschool. Hij is onder meer mede-oprichter van het Nivoz, de eerste school voor Ervarings Gericht Onderwijs in Nederland en auteur van diverse onderwijsboeken. De lezing werd speciaal voor de Duitse leerkrachten vertaald door Peter Snijders, docent Duits van Reggesteyn. Aansluitend hield loco-burgemeester Johan Coes nog een korte toespraak om het jubileum extra kracht bij te zetten en ook namens de gemeente Hellendoorn de felicitaties over te brengen.

De rest van de ochtend werd besteed aan klassenbezoeken om ook de Duitse leerkrachten een kijkje in de keuken van het Nederlands onderwijssysteem te bieden. Dat er grote verschillen zijn tussen beide landen kwam tijdens de workshops 's middags duidelijk naar voren. Ook de workshops vielen goed in de smaak, maar vooral de uitwisseling van ervaringen was waardevol.

Om ook een actief onderdeel in het programma te hebben was er halverwege de middag een gezamenlijke wandeling door het Doktersbos, waarbij onderweg mensen van de Wilgenweard enkele samenwerkingsopdrachten deden. Bij de Wilgenweard werd de jubileumdag afgesloten met de onthulling van twee schilderijen die een Nederlandse en een Duitse leerkracht samen met kunstenares Marike Plomp hebben gemaakt. Beide kunstwerken krijgen een mooie plek op de scholen om de samenwerking te onderstrepen.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox