Logo twentsvolksblad.nl


Het college van b en w vindt sport belangrijk en blijft investeren in de sportinfrastructuur. Foto: Lars Smook/TC Tubantia
Het college van b en w vindt sport belangrijk en blijft investeren in de sportinfrastructuur. Foto: Lars Smook/TC Tubantia

Geen bezuinigingen in 2018

De gemeente Hellendoorn presenteert een stevige en transparante begroting. Zonder bezuinigingen en maatschappelijke ombuigingen. De begroting voor 2018 is sluitend.

Nijverdal - In de jaren daarna ontstaan er wel tekorten, die oplopen tot 1,7 miljoen euro in 2021. Die tekorten verdienen echter wel de nodige nuancering. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat de nieuwe regering de uitgaven zal verhogen, waarvan gemeenten dan meeprofiteren. Voor de derde keer op rij blijft de korting van 30 euro op de afvalstoffenheffing gehandhaafd. Dit als direct gevolg van een kostendaling, dankzij de verdergaande afvalscheiding door onze inwoners.

In het kader van de transformatie van de zorg wordt de samenwerking met tal van partijen in 2018 onverminderd voortgezet. Integraal en gebiedsgericht werken komt in de plaats van concrete producten die vaak slechts een deel van de complexe problematiek oplossen.

Sport en werk zijn belangrijke factoren voor zowel lichamelijk als geestelijk welbevinden. Daarom zijn middelen gereserveerd om bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt te leiden, de participatie en integratie van minderjarige vluchtelingen te bevorderen, de jeugdzorg op een innovatievere manier aan te pakken, laaggeletterdheid te bestrijden en een gezonde en veilige omgeving op scholen en sportvereniging te garanderen.

Op sportgebied is er specifieke aandacht voor kwetsbare groepen via projecten als 'Sport en jeugdhulp scoren samen!' en 'Sociaal Vitaal'. Het college blijft investeren in de sportinfrastructuur. De vervanging van het wetraveld van Hulzense Boys door een kunstgrasveld is twee jaar naar voren gehaald en zal in 2018 worden gerealiseerd. Ook is een investeringsbedrag geraamd voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbal op Gagelman.

Het Masterplan voor het centrum van Nijverdal bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen om het centrum op te waarderen tot een aantrekkelijk koop- en verblijfsgebied. Na een intensief proces van co-creatie zal in 2018 het gedeelte van de Grotestraat tussen de De Joncheerelaan en het politiebureau worden uitgevoerd.

Eind 2017 wordt duidelijk of er onder de ondernemers van Bedrijventerrein 't Lochter draagvlak is voor een Bedrijveninvesteringszone.

Los daarvan is en wordt een omvangrijk pakket van maatregelen in uitvoering genomen om veiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de bedrijventerreinen 't Lochter I en II te verbeteren.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox