Logo twentsvolksblad.nl


Coen van Dongen: "Als we niks doen, is de omgeving van de Sprengenberg en de Holterberg zeer binnenkort niet meer wat we al heel lang gewend zijn."
Coen van Dongen: "Als we niks doen, is de omgeving van de Sprengenberg en de Holterberg zeer binnenkort niet meer wat we al heel lang gewend zijn."

'Varkensbosje en bos rond onderduikershut worden gekapt'

Coen van Dongen bezocht op 6 april een bijeenkomst in Nieuw Heeten, waar Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan omwonenden de maatregelen uitlegden die na de zomervakantie genomen worden om in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug te werken aan 'het herstel en de uitbreiding van de heide'. Hij was verbijsterd over wat hij hoorde.

HAARLE - Tijdens de bijeenkomst hoorde hij dat Natuurmonumenten kort na de zomer begint met de kap van het Varkensbos. "Dat is het bos bij de parkeerplaats aan de Haarlerweg, gelegen langs de Van Heekweg, in de richting van de Palthetoren. Nu hebben we op de Sallandse Heuvelrug al 3300 hectare heide. Je vraagt je af waarom er nog meer heide bij moet komen."

"Staatsbosbeheer gaat volgend jaar het bos rond de onderduikershut kappen. Vele onderduikers hebben hun leven te danken gehad aan de beschutting van het bos. Binnenkort staat de onderduikershut midden op de heide, met hier en daar een plukje bomen." Van Dongen woont aan de Helhuizenweg, een paar honderd meter van het bosgebied waar de kapplannen voor gemaakt zijn. "Tijdens de bijeenkomst werd mij duidelijk dat de plannen al vast lagen. Zeggenschap in deze plannen hebben wij als omwonenden niet gehad, overleg is er niet geweest", vertelt hij.

Thuisgekomen ging hij zich in de materie verdiepen. "En ik sloeg steil achterover. De basis waarop deze plannen gebaseerd zijn, het Programma Aanpak Stikstof, is zeer wankel; het PAS staat ter discussie. De Provincie moet verzuring tegengaan, dus de hoeveelheid stikstof terugdringen. Maar de Provincie heeft alle ontwikkelruimte (lees: stikstofuitstoot) weggegeven aan landbouw en industrie zodat deze verder kunnen uitbreiden. Die extra stikstofuitstoot die ze weggegeven heeft aan agrariërs en industrie wil de Provincie compenseren door de natuur. De omvorming van bos naar heide heeft helemaal niets met natuurbeheer te maken, maar alles met het koste wat kost nakomen van gemaakte afspraken over stikstof en bedreigde dieren."

"De provincie Overijssel heeft Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de opdracht gegeven de beheerplannen uit te voeren. De provincie beroept zich op haar beurt weer op een opdracht van het Rijk.

De overheid zegt afspraken na te willen komen, die op Europees niveau zijn gemaakt. Maar in Brussel beslissen ze niet over ons Varkensbos en onze onderduikershut. Er zijn afspraken gemaakt over het herstel van bedreigde diersoorten. De afspraken die in Brussel gemaakt zijn kunnen ook anders ingevuld worden. Maar in dit geval is de Sallandse Heuvelrug aangewezen: daar moet het korhoen worden gered, de roodborsttapuit beter gedijen, de wulp terugkeren en de kamsalamander een kans krijgen. Hebben die dan met hun 3300 hectare heide niet genoeg ruimte? Volgens de beheerplannen is dat niet het geval en moet er veel bos worden omgevormd. Noch de provincie, noch Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer weten of de maatregelen tot het gewenste succes zullen leiden. Het is natuur, zeggen ze, en dan kun je geen garanties geven. Maar stel dat die dieren niet gered worden of niet terugkeren? Of dat andere dieren, zoals reeën, eekhoorns, konijnen en vleermuizen, juist de dupe zullen zijn? De instanties willen evenmin garanties geven dat ze dan stoppen met het kappen van bos", aldus Van Dongen.

"Als we niks doen, is de omgeving van de Sprengenberg en de Holterberg zeer binnenkort niet meer wat we al heel lang gewend zijn", vreest hij.

2 reacties
Meer berichten