Foto:
Gemeente/ politiek

Gemeente gaat containers met plastic controleren

De gemeente Hellendoorn controleert maandag 10 en dinsdag 11 mei de helft van alle oranje containers in de gemeente. De andere helft PMD-containers (uit de donderdag- en vrijdagroutes) wordt in juni gecontroleerd.

Tijdens de reguliere inzamelronde zullen voorlopers van de huisvuilauto de containers beoordelen op de eventuele aanwezigheid van afvalstoffen die er niet in thuishoren. Deze actie maakt deel uit van een programma om de kwaliteit van het ingezamelde PMD-materiaal verder te verbeteren.

Waarom wordt de inhoud van uw container gecontroleerd?

De gemeente is genoodzaakt controles uit te voeren op de inhoud van de PMD-container, omdat er nog te veel stoorstoffen (afval dat niet bij het PMD hoort) worden aangetroffen. Bij aanwezigheid van te veel stoorstoffen, moet het PMD als restafval worden afgevoerd en verbrand. Dit kost veel geld. Bovendien is het jammer voor de grote meerderheid van de mensen die het wel goed doen en zonde van al het goede materiaal dat wel gerecycled had kunnen worden. In 2020 hebben we inwoners al per brief, met bijbehorende Afvalwijzer, verteld dat ladingen PMD-materiaal worden afgekeurd. Het gaat beter, maar we zijn er nog niet. Het blijft daarom van groot belang om verder toe te zien op de kwaliteit.

Controles

De gemeente controleert overigens altijd al PMD-containers, als we denken dat de container verkeerde afvalstoffen bevat (bijvoorbeeld als de container te zwaar is). Om de kwaliteit van het PMD-materiaal verder te verbeteren, heeft de gemeente Hellendoorn besloten om nu een gemeentebrede controle uit te voeren.

Groene, oranje of rode hanger

De containers die worden aangeboden worden na de controle voorzien van een groene, oranje of rode hanger. De groene hanger betekent dat het PMD van goede kwaliteit is en er goed is gescheiden. De container krijgt een oranje hanger, wanneer men stoorstoffen heeft aangetroffen. De container wordt wel geleegd, maar bij een volgende constatering van stoorstoffen zal de container niet worden geleegd. De container krijgt een rode hanger bij het aantreffen van extreme vervuiling. In dit geval wordt de container niet geleegd. Op de rode en oranje hangkaart wordt aangegeven welke stoorstoffen zijn aangetroffen.

Resultaten sorteeranalyse PMD

In maart is een sorteeranalyse PMD uitgevoerd in de gemeente Hellendoorn. Hier is onderscheid gemaakt tussen de bebouwde kom en het buitengebied. De vervuiling bedraagt respectievelijk 30.8% en 36.8%. De vervuiling wordt in beeld gebracht op basis van 10 stoorstoffen die het vaakst zijn aangetroffen in de gemeente.

Top 10 stoorstoffen in Hellendoorn

De top 10 stoorstoffen bestaat uit: piepschuim (EPS), elektrische apparaten, luiers, textiel, papier en karton, etensresten, rubber/latex, niet transparante/dichtgeknoopte vuilniszakken, landbouwplastic (alleen aangetroffen in het buitengebied) en tot slot te lang, te zwaar of te groot plastic materiaal. Plastic, langer dan 75 centimeter (bijvoorbeeld omsnoeringsbanden), zwaarder dan 500 gram (bijvoorbeeld speelgoed) of verpakkingen met een inhoud meer dan 5 liter (bijvoorbeeld emmers van 10 liter) verstoren het recyclingproces. Het chemisch afval bestaat uit batterijen en flacons met een chemisch symbool.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden