Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

In mei start de provincie Overijssel bij locaties langs provinciale wegen waar overlast is van de eikenprocessierups met preventieve bestrijding. Alleen locaties waar er overlast is voor weggebruikers worden preventief behandeld. Dit zijn plekken boven fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en in de directe omgeving van bebouwing. Op deze locaties wordt gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari). Dit middel is niet schadelijk voor de gezondheid. Boven de rijbaan wordt niet behandeld. Op plekken waar zeldzame vlindersoorten voorkomen, wordt geen preventieve bestrijding toegepast. 

In de maanden mei, juni en juli zijn op eikenbomen groepen met behaarde rupsen aan te treffen. Deze eikenprocessierupsen verzamelen zich in nesten op eikenbomen. De rupsen ontwikkelen miniscule kleine brandharen. Deze kunnen bij mensen en dieren voor overlast zorgen, doordat aanraking met de brandharen gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen.

Nesten worden van spinsel gemaakt en kunnen in takoksels, op de stam, maar ook laag aan de stamvoet van de eiken gevonden worden. Als de nesten te klein worden voor de groeiende rupsen, kunnen ze een nieuw nest spinnen. Overdag en ook tijdens hun verpopping tot eikenprocessievlinder, verblijven de rupsen in deze grijze spinselnesten. De eikenprocessievlinder dankt zijn naam aan het feit dat de rupsen in lange rijen (als in een processie), elke nacht op zoek gaan naar voedsel - eikenbladeren - in de toppen van de bomen.

Ook na de actieve maanden van de rups (mei, juni en juli) kunnen restanten van nesten nog lange tijd overlast veroorzaken, omdat het spinsel van het nest ook boordevol brandharen zit. Blijf dus alert in de buurt van (eiken)bomen en raak ook lege nesten niet aan. Dit geldt ook voor uit bomen gewaaide nesten.

Mensen kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van last van brandharen. Zo kun je beter niet lopen of fietsen onder besmette eiken. Het helpt om bedekkende kleding en een zonnebril tee dragen. En het is beter geen wasgoed onder besmette eiken te hangen.

De provincie bestrijdt de rups op verschillende manieren. Naast de genoemde preventieve bestrijding wordt er ook gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijders. In de maand maart heeft de provincie een groot aantal nestkasten op laten hangen. Dit is onder andere gebeurd op plekken waar afgelopen jaren veel overlast was. Vooral koolmezen, maar ook andere zangvogels zijn zeer behendig met het vangen van de rupsen. Daarnaast stimuleren wij bloemrijke bermen en slaan wij bij het bermmaaien stukken over. De bloeiende bermkruiden trekken roofinsecten aan, waarvan de larven eikenprocessierupsen eten.

Op locaties waar de rupsen zich wel ontwikkelen en voor overlast zorgen voor fietsers en voetgangers, worden de rupsen vanaf half juni verwijderen met een rupsenzuiger.

Melding

Meldingen van de eikenprocessierups langs provinciale (vaar)wegen kunt u online doorgeven bij ‘Meldpunt Overijssel’.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden