<p>Het schoolgebouw aan de Noord Esweg. Linksachter zou de nieuwbouw moeten komen.</p>

Het schoolgebouw aan de Noord Esweg. Linksachter zou de nieuwbouw moeten komen.

(Foto:Leo Polhuijs)
In de krant

Angst voor overlast van kindcentrum

Aan de Noord Esweg in Hellendoorn wil Columbus Junior kinderopvang een kindcentrum bouwen achter de bestaande protestants christelijke basisschool De Es. Het plan veroorzaakt onrust in de buurt.

HELLENDOORN -  Jenny Ruiter woont pal tegenover de plek waar de nieuwbouw zou moeten komen. ‘’Ik voel me overvallen door het plan, ‘’zegt ze, wijzend op een brief op de keukentafel, die Columbus Junior onlangs bij omwonenden bezorgde. ‘’Vorige week hoorden we plots van het plan om nieuwbouw voor 94 kindplaatsen te realiseren, nadat het een hele tijd stil was geweest. We wisten wel dat er iets zou gaan gebeuren, maar opeens dook het plan weer op.’’

Verkeersveiligheid

De bezwaren van de Hellendoornse richten zich niet alleen tegen de voorgenomen hoogte van het centrum, dat in twee bouwlagen gerealiseerd wordt. ‘’Ik ben ook bang voor de verkeersveiligheid in de buurt. Die kinderen moeten allemaal gebracht en gehaald worden en dat gebeurt lang niet altijd op de fiets maar veelal met auto’s. De druk op de buurt zal heel groot worden. Bovendien blijft er op deze manier weinig over van de plannen voor het groene eiland waarvan ooit sprake was,’’ aldus een bezorgde dorpsbewoonster. Verder is ze bang voor inkijk. Een buurman die niet met naam en toenaam in de krant wil, deelt de bezwaren van mevrouw Ruiter. ‘’De opzet van het plan is groter dan we eerst dachten. Ik ben ook bang voor meer parkeerdruk en dat terwijl we het parkeren in de buurt net zo’n beetje hadden geregeld. Je kunt niet alles tegenhouden en dat is ook niet mijn bedoeling, maar het zou wel erg fijn zijn als de plannen ook echt in overleg met de buurt tot stand zouden komen.’’

‘We hebben een brief met onze bezwaren gestuurd’

Massaal

Wilco Nijenkamp woont aan de Herman Kampmanstraat, eveneens pal tegenover het schoolplein waar het kindcentrum voor kinderen van nul tot dertien jaar is gepland. Er zouden drie groepen voor dagopvang en drie groepen voor buitenschoolse opvang moeten komen. Nijenkamp is actief in de buurtvereniging die bewoners in zijn straat en onder meer de Verzetstraat bundelt. Ook Nijenkamp vindt de plannen te massaal en is bang voor teveel parkeerdruk. ‘’Het gebouw past helemaal niet in deze wijk. We hebben inmiddels een brief met onze bezwaren gestuurd aan de gemeente en aan Columbus Junior. We hebben nog geen reactie gehad, maar wachten eerst ook even de uitkomsten van de informatiebijeenkomst af, die binnenkort wordt gehouden.’’

Bijeenkomst

Op 22 april houdt Columbus Junior een digitale informatiebijeenkomst over de plannen. Algemeen directeur Sebastiaan Dekkers van Columbus Junior, gevraagd naar een reactie op de ontstane commotie: zegt: ‘’Op dit moment kiezen wij ervoor om nog even niet te reageren. Wij willen eerst met de buurt in gesprek volgende week. ‘’

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden