Gemeente/ politiek

Luchtwassers Klein Kromhof beëindigen mogelijk overlast omwonenden

Daarlerveen - De gemeente Hellendoorn heeft houtverwerkingsbedrijf Klein Kromhof in Daarlerveen een omgevingsvergunning verleend voor de installatie van een aantal luchtwassers die de overlast van geur en stof voor de omwonenden moeten beëindigen. Ook zijn er afspraken gemaakt om geluidsoverlast te beperken. Zowel Klein Kromhof als gemeente Hellendoorn en Plaatselijk Belang Daarlerveen zijn blij met deze oplossing.

Klein Kromhof in Daarlerveen verwerkt al sinds jaar en dag hout tot snippers en pellets. In de loop van 2017 ervoeren omwonenden steeds meer stof-, geur- en geluidsoverlast. Overleg met omwonenden leidde niet tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Eind 2019 is ervoor gekozen om gezamenlijk te gaan zoeken naar een goede oplossing waarbij zowel de belangen van de omwonenden als die van het bedrijf werden gerespecteerd.

Dit heeft geresulteerd in een structureel overleg met alle partijen, die stuk voor stuk werden ondersteund door onafhankelijke adviseurs. Die adviseurs kwamen met elkaar tot de conclusie dat luchtwassers de geur- en stofproblemen konden oplossen en dat een aantal aanpassingen van de activiteiten op het terrein het geluidprobleem kon indammen.

Nu de omgevingsvergunning is verleend, zullen de luchtwassers op korte termijn worden geplaatst. Alle partijen verwachten dat hiermee de structurele overlast tothet verleden behoort.

Burgemeester Anneke Raven is blij met de manier waarop dit allemaal is verlopen: “Zo werken we graag met elkaar. Niet vanuit regelgeving dehakken in het zand zetten, maar in goed overleg kijken hoe we eruit kunnen komen.”

Jeroen Klein Kromhof geeft aan opgelucht te zijn dat we met elkaar deze vervelendeperiode nu achter ons kunnen laten en dat de overlast voor de omwonendenbinnenkort tot het verleden behoort. Daarvoor doet het bedrijf een forse investeringvan ruim 1 miljoen euro. Ook Vincent Grote Beverborg van Plaatselijk Belang toont zich tevreden met de gevonden oplossing, waarmee zowel de belangen van de bewoners als die van Klein Kromhof gediend zijn.

Peter Bulthuis
Contentcoördinator DPG Media
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden