<p>Ingrid aan het werk met een van haar leerlingen. Door mee te kijken ziet ze waar de jongeren mee bezig zijn en kan ze tijdig bijsturen.</p>

Ingrid aan het werk met een van haar leerlingen. Door mee te kijken ziet ze waar de jongeren mee bezig zijn en kan ze tijdig bijsturen.

(Foto: Huiswerkbegeleiding Nijverdal)
In de krant

‘We gaan de kinderen volop uitdagen’

Als leerlingen online naar school gaan, blijven niet alleen de schoolklassen leeg. Ook de studieruimte van Huiswerkbegeleiding Nijverdal en Kennis Educatie Centrum kende weinig bezetting. Terwijl dat juist nu toch een belangrijke ondersteuning voor schoolgaande jeugd is, als je iedereen zo hoort praten over de achterstanden die kinderen oplopen.

Nijverdal - “Al tijdens de eerste lockdown belden ongeruste ouders ons op,” vertelt Ingrid Aaltink, eigenaar. “Ze vroegen zich af hoe ze hun kind bij de les konden houden en ervoor konden zorgen dat het niet (nog meer) achter ging lopen. Een kreet die ik overigens liever helemaal niet gebruik. De leerlingen die hier komen hebben ondersteuning nodig bij het verwerken van hun schoolwerk, dat is gewoon zo. Maar waarom? Waarom lukt het ze op school of thuis niet? Daar kijken we hier heel uitgebreid naar. We kunnen screenings en toetsen gebruiken, die precies aangeven waar die specifieke leerling op dat moment staat. Vaak scoort de leerling op een bepaald vlak lager dan we graag zouden zien, maar op de meeste andere gebieden gemiddeld of zelfs hoger. Daar stemmen wij onze ondersteuning op af en we hebben een aantal programma’s die ons daarbij helpen. Zo blijft de lesstof leuk voor de leerling en doet hij of zij geen onnodig werk. En kunnen wij heel gericht ondersteunen.”

Tijd van schakelen

Net als voor iedereen, is het ook voor het team van Huiswerkbegeleiding Nijverdal en Kennis Educatie Centrum een tijd waarin ze zich aan moeten passen. “Hoe kunnen we schakelen, moeten we een tandje bijzetten of juist een stap terug doen? Een deel van onze ondersteuning bieden we online, maar dat is verre van ideaal. Wat juist zo goed werkt voor deze jongeren, is dat ze even in een andere omgeving zijn. Dat proberen we zoveel mogelijk voort te zetten. Daarnaast waren we al bezig met nieuwe ontwikkelingen en corona zorgde voor een stroomversnelling hierin.” Met een klein team, Hilde Haringman en Wietske Siffels, is Ingrid zich gaan verdiepen in de verschillende mogelijkheden. “Sommige onderdelen konden we direct al breder inzetten, zoals de screenings en drempeltoetsen, omdat we al werkten met het programma zelf. Nu kunnen we indien gewenst vooraf de toetsen afnemen voor taal (inclusief dyslexie) en voor rekenen, zowel voor basisschoolleerlingen als leerlingen op het voortgezet onderwijs. Zo begint elk kind met dát onderdeel waar ze hulp bij nodig hebben.”
En, niet onbelangrijk, ze kunnen verder met de voorbereidingen voor de examentrainingen. “Het bericht dat de examens doorgingen werd hier inderdaad met gejuich ontvangen. We kunnen daarin zoveel betekenen.”

Nieuw

Nieuw is de samenwerking met Pauline Jonker van ‘Maak mij wat wijs’. Haar ‘SLiM leren leren’ en ‘SLiM naar de brugklas’ programma’s sluiten perfect aan op wat Ingrid en haar team nu al in praktijk brengen. “Jongeren kunnen online en live combineren op de manier die het beste bij hen past. Maatwerk dus! We zijn erg blij dat we met deze programma’s nóg meer kinderen nóg beter kunnen helpen, of de kinderen fysiek hier aanwezig zijn of niet. En het maakt niet uit of jouw kind hier al in de huiswerkbegeleiding zit, deze programma’s zijn voor iedereen.”

Huiswerkbegeleiding Nijverdal en Kennis Educatie Centrum zijn de afgelopen tien jaar een vaste waarde in Nijverdal geworden. Als ervaringsdeskundige, aangevuld met de nodige kennis via opleidingen, weet Ingrid waar ze het over heeft. Leerlingen komen met plezier bij haar en niet alleen de huiswerkbegeleiding doet het goed, de examentrainingen werpen helemaal hun vruchten af.

Online informatieavond

Op donderdag 11 maart houdt Ingrid een online informatieavond, via zoom, waarin ze van 19.30 tot 21.00 uur alles over deze nieuwe, maar ook alle bestaande diensten vertelt. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk en kan via info@kenniseducatiecentrum.nl.

Annemieke van Ipenburg
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden