Gemeente/ politiek

Omgeving praat mee over zonne-energie langs N35/A35

Nijverdal - Is het traject N35/A35 tussen Nijverdal tot en met Enschede geschikt voor grootschalige zonne-opwek? Rijkswaterstaat onderzoekt met zes gemeenten of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is. Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Ideeën, vragen en wensen van de omgeving worden waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase.

In gesprek met omgeving

Een deel van de inwoners van Twente vindt de ruimte rond rijkswegen de beste keuze voor het opwekken van zonne-energie. Dit bleek uit onderzoek voor de Regionale Energiestrategie Twente (RES) in 2018. Omdat er daarnaast ook voldoende opwekpotentieel is, wordt binnenkort in de zes gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden in samenwerking met Rijkswaterstaat gestart met het betrekken van omwonenden en bedrijven aan de rijksweg. Zij kunnen meepraten over de mogelijkheden voor duurzame energie-opwek.

Verbreding N35

Omwonenden, bedrijven en ook weggebruikers in de gemeente Hellendoorn kunnen in twee fases kenbaar maken wat hun ideeën en wensen zijn over de duurzaamheidsroute. Zij kunnen nu al terecht op de informatiewebsite www.duurzaamheidsrouteA35.nl om hun ideeën en wensen te delen. De informatiewebsite biedt hiervoor een interactieve kaart en ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Helaas is er nog geen duidelijkheid over de verbreding van de N35 ter hoogte van Nijverdal. Hiervoor is eerst een nieuw tracébesluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig. Als er een besluit is over de verbreding van de N35, worden de participatiemogelijkheden voor de duurzaamheidsroute in de gemeente Hellendoorn verder uitgebreid. Naast het ophalen van ideeën en wensen wordt dan verder onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de duurzaamheidsroute langs de N35 en welke locaties geschikt zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden