Gemeente/ politiek

Verbazing over ter discussie staande veiligheidsmaatregelen N35

Nijverdal - "Tot onze grote verbazing lezen we in de krant dat maatregelen om de veiligheid te verbeteren op de N35 opnieuw ter discussie staan," zegt Jan Veneman van Lokaal Hellendoorn. "De reden zou de kosteneffectiviteit zijn, aangezien er zicht is op een structurele oplossing de zogenaamde marsroute."

Er zijn volgens Veneman duidelijk toezeggingen gedaan door het gemeentebestuur van Hellendoorn te komen tot maatregelen om op korte en middellange termijn de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de N35 deel Wijthmen-Nijverdal te verbeteren. "Voor het deel N35 Nijverdal tot aan Mariënheem is vanuit Haarle en de gemeenteraad al jaren aangegeven dat er zo snel mogelijk maatregelen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verkeersintensiviteit aanzienlijk zal toenemen en het aantal (bijna) ongelukken maakt zichtbaar dat de situatie bij Haarle onhoudbaar is."

Het college erkende eerder de problematiek en heeft toezeggingen gedaan naar het dorp Haarle en de gemeenteraad om maatregelen te nemen op de korte, middellange en lange termijn. Veneman: "Het kan en mag niet zo zijn, dat nu er zicht is op een oplossing op de lange termijn (duurt 15 tot 20 jaar), de andere maatregelen van de baan zijn."

Lokaal Hellendoorn ijvert al jaren voor de aanpak van de N35 waarin ze, evenals het dorp Haarle, constructieve voorstellen aandraagt ter verbetering. "Wij vragen het college aan te geven in de raadsvergadering van 9 maart of de berichtgeving klopt en plannen om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren wederom ter discussie staan? Zo ja, hoe is de opstelling van het college in dit debat met provincie en RWS, mede gezien de toezeggingen die zijn gedaan naar het dorp Haarle en de gemeenteraad? In recent persbericht lezen we dat er op korte termijn plannen zijn om in nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven te onderzoeken op welke wijze bermen langs de N35/A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Hoe kunt u dit plaatsen in relatie tot bovenstaande discussie?"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden