<p>Een luchtopname van eerder bouwactiviteiten in Haarle</p>

Een luchtopname van eerder bouwactiviteiten in Haarle

(Foto: Plaatselijk belang Haarle)
In de krant

‘Woningmarkt Haarle nu in beweging’

Plaatselijk Belang Haarle is blij dat er nu eindelijk een beetje schot komt in de plannen voor woningbouw in het dorp. Maar het kan nog wel een jaar duren voordat de eerste kavels in het plan ‘’De Grave’’ worden uitgegeven.

 HAARLE - Dat zegt Ron Vloedgraven, die vanaf 9 maart voorzitter is van Plaatselijk Belang. Hij neemt de voorzittershamer vanaf die datum over van John Disselhorst. Op dit moment wordt nog onderzoek verricht door de aanwezige flora en fauna in het gebied. ‘’Om de woningbouw te kunnen realiseren, moet de bewuste locatie namelijk opgehoogd worden en daarvoor is eerst onderzoek nodig,’’ zegt Vloedgraven. Op de toekomstige bouwlocatie zijn drie particuliere grondeigenaren en die hebben al eens bezoek gehad van projectontwikkelaars. de gemeente Hellendoorn heeft echter een voorkeursrecht voor het gebied ingesteld. De bedoeling is dat er in samenwerking met Reggewoon dertig woningen komen, een mix tussen huur en koop.

Enquetê

Eind 2019 werd door bureau KAW een woonenquête gehouden waaruit overduidelijk bleek dat er een grote behoefte is aan woningen voor zowel ouderen als jongeren. Vooral jongere inwoners zouden het dorp verlaten omdat er geen woningen zijn te vinden, terwijl zij er wel graag willen blijven wonen.

De Grave

Het plan ‘De Grave’ brengt lucht. In de Woonvisie 2020- 2025 van de gemeente Hellendoorn wordt de woningbehoefte in Haarle nog eens onderstreept. Vloedgraven is blij dat de woningmarkt in zijn dorp nu in beweging is gekomen dankzij de grote inspanningen van de werkgroep Wonen en John Disselhorst als kartrekker. ‘’De nieuwbouw heeft ook tot gevolg dat er doorstroming plaatsvindt. Mensen die nu een woning huren en een huis op ‘De Grave gaan kopen, laten weer een huurwoning achter voor iemand anders. We willen graag elke doelgroep, jong en oud, in het dorp houden.’’

Noël Besten

Eén van de Haarlese jongeren die zit te springen om een woning, is de 32-jarige Noël Besten. Hij is tevens lid van de Werkgroep Wonen. ‘’Momenteel woon ik samen met mijn vriendin van 29 en ons kind in een huurwoning van Reggewoon. Een tweede kind is op komst. We zijn al een aantal jaren op zoek naar een koopwoning, waarvoor we geld opzij leggen. Maar de koopwoningen die er zijn, kosten een ton of vier,, vijf en dat is boven ons budget. Met het nieuwbouwplan is er een stip aan de horizon. Als het om wat voor reden niet lukt om een koopwoning te krijgen, bijvoorbeeld omdat we uitgeloot worden, zullen we waarschijnlijk toch in Haarle blijven. want we willen graag in het dorp blijven. Misschien doet zich tussentijds nog een mogelijkheid voor om een woning in Haarle te kopen, maar als dat niet zo is, hopen we toch dat we medio 2023 de fundering van de nieuwe woning kunnen leggen.’’

Leo Polhuys
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden