‘We ondersteunen maatschappelijke lokale activiteiten’


<p>Annemarie Dubbink zal als projectleider zorgen dat het 4D-project dit jaar echt ingebed wordt in de regionale samenleving.</p>

Annemarie Dubbink zal als projectleider zorgen dat het 4D-project dit jaar echt ingebed wordt in de regionale samenleving.

(Foto: Stimuland)
In de krant

‘We ondersteunen maatschappelijke lokale activiteiten’

Stimuland werkt sinds eind 2018 met een 4D-methode aan lokale initiatieven binnen de Overijsselse samenleving. In de vijf regio’s verbinden zogenaamde 4D-makelaars initiatiefnemers met een netwerk van mensen die iets voor het project kunnen betekenen. Annemarie Dubbink is de projectleider.

Nijverdal/Overijssel - “Dit project is vanuit de provincie opgestart als tweejarig project met het idee de inwoners meer de regie over hun leefomgeving te geven,” vertelt Annemarie. “Zij weten immers wat het beste is voor hun leefomgeving. Eind vorig jaar is besloten er een jaar aan vast te knopen.”

Laagdrempelig

“4D staat voor durven, delen, denken, doen. Heel veel inwoners hebben wel ideeën om bijvoorbeeld de verbondenheid in hun omgeving te vergroten, een park op te knappen, eenzaamheid tegen te gaan of de leefomgeving te verfraaien door bijvoorbeeld bermen in te zaaien met bloemen. Van alles op het gebied van natuur, cultuur, zorg en sport. Ik noem maar wat. Sommige mensen hebben zelf een goed netwerk en vinden de weg wel, om hun plannen tot uitvoering te brengen. Heel veel mensen hebben dat echter niet en zo blijven hun initiatieven op de plank liggen. De 4D-makelaars zorgen ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Elke regio heeft zijn eigen makelaar die heel makkelijk te benaderen is, bijvoorbeeld tijdens het spreekuur. Zij kijken of een initiatief binnen het 4D-project uitgevoerd kan worden en brengen de initiatiefnemers in contact met een netwerk van mensen die kunnen helpen bij de uitvoering. Zo hebben we de afgelopen twee jaar al meer dan 600 projecten uitgevoerd. Een leuk voorbeeld is het memoryspel dat in een dorp in Salland is gemaakt, met allemaal bijnamen. Het is een mooi spel geworden en het verbindt de mensen in dat dorp echt met elkaar.”

Als projectleider is het Annemaries taak dit project echt ingebed te krijgen in de samenleving. “Dit jaar is een transitiejaar. Van de provincie moet het echt over naar de regio’s. We werken hierin ook samen met bijvoorbeeld ‘de Kracht van Salland’ en ‘Leader’. Ik zal me vooral bezighouden met het laten groeien van netwerken in elke regio. Die zijn er wel, maar mogen nog wel wat steviger worden. Daarvoor hebben we mensen nodig die een voortrekkersrol op zich willen nemen. En mensen met goede ideeën. Dat krijgen we natuurlijk niet in één jaar voor elkaar, maar als we een solide basis hebben, kunnen we verder groeien. Dat betekent dat we voorlopig moeten blijven investeren en regelmatig de impact moeten meten. Wat de impact is, zie je meestal niet meteen, dat kun je pas na verloop van tijd zeggen. Maar als ik kijk naar de afgelopen twee jaar, zie ik de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

Lidy Noorman

...is de 4D-makelaar voor de regio waar de gemeente Hellendoorn onder valt. Zij komt graag in contact met Inwoners die leuke initiatieven hebben. Je kunt contact met haar opnemen via 06 42453127 of info@twentenoabers.nl. Meer informatie over het 4D project vind je op www.stimuland.nl/4d. Elke tweede donderdag van de maand is er een (digitaal) spreekuur waarin je jouw initiatief kunt bespreken. Aanmelden voor dit spreekuur kan via info@stimuland.nl.

Annemieke van Ipenburg
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden