Gemeente/ politiek

Hellendoorn gaat door met asbestsanering

Nijverdal - De sanering van asbestdaken in de gemeente Hellendoorn blijft aan de orde. In 2019 strandde de wet, die asbest per 1 januari 2024 zou verbieden, in de Eerste Kamer. Maar de gemeente Hellendoorn gaat door met het stimuleren van asbestdaksanering. In het belang van de volksgezondheid.

Sinds bij een nulmeting in 2017 ruim 450.000 vierkante meter aan asbestdaken in de gemeente werd geregistreerd, is dat per 1 januari teruggebracht tot 390.000 vierkante meter. “Dat is een mooi resultaat maar we hebben nog een hoop te doen,” constateert wethouder Jelle Beintema. “Asbestdaken blijven een sluipend gevaar voor de volksgezondheid want door weersinvloeden slijten de dakplaten en komen kankerverwekkende asbestdeeltjes in ons milieu terecht. Om nog maar te zwijgen van het gevaar bij brand. Daarom blijven we de eigenaren van asbestdaken vragen om hun dak te saneren.”

Agrarische panden

In het agrarische gebied ligt nu nog 340.000 vierkante meter asbestdak, op bedrijfspanden zo’n 3.400 vierkante meter en op schuren en dergelijke in de bebouwde kom zo’n 45.000 vierkante meter. Verreweg het grootste deel van de asbestdaken in Hellendoorn ligt dus op agrarische panden; daar valt dan ook de meeste winst te boeken. De komende jaren wil de gemeente Hellendoorn daarom extra aandacht geven aan voorlichting over en stimulering van asbestsanering in het buitengebied. Belangrijk is wel of de provincie dit jaar nog komt met een nieuwe subsidieregeling voor ‘asbestdaken er af en zonnepanelen erop’.

Overige panden

Op bedrijvenpark ’t Lochter zijn bijna alle asbestdaken inmiddels gesaneerd. Particulieren kunnen ook hun steentje bijdragen. Voor hen blijft de regeling gelden dat er maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende dakplaten gratis kan worden afgeleverd op het afvalbrengpunt. In 2020 leverde deze regeling zo’n 2.200 vierkante meter asbestdaksanering op en tot en met 2025 blijven de kosten voor deze regeling voor de gemeente.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden