Gemeente/ politiek

Lokaal Hellendoorn wil uitstel inleveren energietransitieplannen

Nijverdal - Lokaal Hellendoorn wil graag meer tijd voor energiewerkgroepen in dorpen en buurtschappen om met een energietransitieplan te komen.

"We hebben gezien dat inwoners actief aan de slag zijn gegaan, met elkaar plannen hebben gemaakt en de mogelijkheden in eigen dorp of buurtschap te onderzocht. De energiewerkgroepen hebben daarbij de inwoners van dorp of buurtschap betrokken," zegt Jan Veneman van Lokaal Hellendoorn. "Onze ervaring is ook dat er onrust ontstond in dorpen en buurtschappen omdat de uitgangspunten, de kaders en de vraag niet concreet was. Ook was de tijdsdruk hoog voor energiewerkgroepen en belemmerde corona de mogelijkheid om goed en breed te participeren met inwoners."

Vragen om inwoners meer tijd te geven werden volgens het college van Hellendoorn niet gehonoreerd door de RES Twente. Dit verbaast Lokaal Hellendoorn, aangezien deze uitvoeringsorganisatie van Twentse gemeenten juist de aanpak in Hellendoorn zou moeten omarmen en de vraag voor meer tijd had moeten respecteren. Vele van maatschappelijk belang zijnde zaken waarbij draagvlak essentieel is worden momenteel uitgesteld. Veneman: "Ook het college gebruikt dit motief regelmatig en terecht. Desondanks hebben de meeste energiewerkgroepen met hard werken hun voorstel neergelegd bij het college."

De tijdsdruk is volgens Veneman enorm, ook voor de gemeenteraad, om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Digitale interactie en besluitvorming doet onvoldoende recht aan de inzet van de energiewerkgroepen en aan het democratisch proces. "We doen nogmaals een beroep op het college uitstel te betrachten."

Lokaal Hellendoorn maakt zich echter zorgen over de procedure tot besluitvorming door het college. Het college schrijft naar de werkgroepen (flyer september 2020) samen met de inwoners te willen komen tot een voorstel en het dorp een eigen richting kan kiezen, zonder beperkingen. "De verantwoordelijk wethouder gaf 16 januari aan bij RTV Oost de plannen van Egede, Hancate, Eelen en Rhaan over te nemen," zegt Veneman.

De fractie is met de wethouder van mening dat de inbreng van de energiewerkgroepen leidend moet zijn mits er voldoende participatie heeft kunnen plaatsvinden. "Lokaal Hellendoorn is ook van mening dat als de optelsom minder is dan de 71GWh dit een gegeven is die we als zodanig moeten accepteren en communiceren naar de RES Twente. Aanvullende maatregelen kunnen eventueel na de zomer (als er meer tijd en mogelijkheid is tot participatie) uitgewerkt worden. Daarbij vragen we nieuwe technologische ontwikkelingen mee te nemen, de opbrengst van zon op daken en meer inzet op isolatie van woningen. De gemeenteraad heeft jaren terug een participatieladder vastgesteld. Ons is niet helder op welke trede van de ladder de participatie van de energietransitie plaatsvindt en welk besluit de raad hierover heeft genomen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden