Gemeente/ politiek

Lokaal Hellendoorn wil gelijkwaardige ondersteuning dorpshuizen en wijkgebouwen

Nijverdal - Lokaal Hellendoorn wil dat de maandelijkse gebruikersvergoeding voor alle dorpshuizen en wijkgebouwen wordt afgeschaft. Nu geldt dat alleen voor de vijf dorpshuizen in gemeentelijk beheer.

De gemeente Hellendoorn heeft voor afschaffing gekozen omdat de exploitatie van dorpshuizen onder druk staat en zij een belangrijke functie vervullen in kader van het sociaal domein. Daarvoor worden in 2021 Covid-19 gelden van het Rijk ingezet en voorgesteld de budgettaire gevolgen voor 2022 en verder te verwerken in de meerjarenbegroting.

Lokaal Hellendoorn kan deze maatregel van harte onderschrijven, maar vindt dat dit ook voor dorpshuizen en wijkgebouwen in beheer van maatschappelijke dorps- of wijkorganisaties binnen de gemeente zou moeten gaan gelden.

"Wij zijn trots op het nemen van deze eigen verantwoordelijkheid door inwoners voor dit beheer. Zij ervaren veelal dezelfde problematiek en uitdaging om de exploitatie rond te krijgen en vervullen een belangrijke sociale functie en zijn het hart en verbinder van de wijk c.q. dorp," zegt Annemarie Dubbink van Lokaal Hellendoorn. "Deze organisaties betalen daarnaast ook nog eens een hoog bedrag aan belasting (OZB) aan de gemeente welke zwaar op de exploitatie drukt. Lokaal Hellendoorn vroeg hier eerder aandacht voor. Bij de berekeningssystematiek van de OZB voor deze gebouwen zetten we vraagtekens."

Lokaal Hellendoorn vindt dat alle wijk en dorpshuizen in de gemeente dezelfde ondersteuning moeten ontvangen en de mogelijkheid moeten hebben en houden hun belangrijke maatschappelijke functie blijvend te kunnen vervullen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden