‘Dit is op en top burgerparticipatie’


Foto: Jan Broekman
In de krant

‘Dit is op en top burgerparticipatie’

Toen de gemeente opdracht kreeg zelf een plan op te stellen om aan de energietransitie te voldoen, vroeg zij alle Plaatselijk Belangen hierover mee te denken. De bedoeling is dat 30 procent van de in 2030 verbruikte energie op een groene manier wordt opgewekt. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen.

Egede, Hancate, Eelen en Rhaan - “Er gaat heel veel veranderen en veel mensen realiseren zich dat niet,” vertelt Janny. Zij treedt op als contactpersoon van Plaatselijk Belang en de werkgroep ET EHER. “En wat eigenlijk niemand beseft, is dat we hier in Hellendoorn een echt unieke situatie hebben. Alle inwoners mogen meedenken en met ideeën komen. Alle kleine kernen kunnen hun voorkeur voor het opwekken van groene energie kenbaar maken. Hier in het buitengebied zijn veel agrariërs die een grote voorkeur hebben voor de zogenaamde ‘boerderijwindmolen’. Een windmolen van zo’n 25 meter hoog, waarmee ze voor hun eigen verbruik voldoende energie kunnen opwekken. Op dit moment moeten ze alleen allemaal afzonderlijk een bestemmingsplan wijziging aanvragen. Wij pleiten bij de gemeente een algemene wijziging door te voeren, die het plaatsen van een windmolen van maximaal 25 meter hoogte mogelijk maakt.”

Betrokkenheid

In Egede, Hancate, Eelen en Rhaan hebben letterlijk alle inwoners een stem gehad. “We hebben met echt iedereen gesproken of schriftelijk informatie uitgewisseld. Dat geeft wel aan hoe iedereen hier bij betrokken is. Het energiebod dat wij aan wethouder Nijhof hebben overhandigd, wordt dus letterlijk door iedereen gedragen. We hopen dan ook dat de gemeente het echt serieus neemt. Natuurlijk begrijpen we dat wij deel uitmaken van een groter geheel, maar het zou zuur zijn als ze het niet serieus nemen. Het was voor ons ook best lastig tot een goed voorstel te komen, want er zijn nog veel dingen onduidelijk. Veel onbeantwoorde vragen. Bovendien rekent de gemeente met cijfers van 2017 en die zijn niet meer actueel. Er is al zoveel veranderd de afgelopen jaren, zo hebben wij hier al veel meer zonnepanelen dan in die gegevens staan.”

Koude overdracht

“Het was donders koud vanmorgen,” lacht Janny. “Maar we hebben een goed gesprek gehad met de wethouder en we hebben een goed gevoel voor het vervolg. Volgens mij hebben wij de wethouder ervan kunnen doordringen dat dit niet zomaar een besluit is én dat we in onze gemeente echt een unieke situatie hebben. Nergens anders in Nederland is zo uitgebreid aan de inwoners gevraagd mee te denken en met plannen te komen. Het vervolgtraject is alleen nog onduidelijk. We hebben aan de wethouder gevraagd wanneer er in de raad over gesproken wordt en of we gelegenheid krijgen ons aanbod toe te lichten en vragen te stellen, maar daarover kon hij ons geen uitsluitsel geven. Dat schuurt wel een beetje, zeker na al het werk dat we erin gestopt hebben, maar we vertrouwen erop dat het goed komt.” Als aandachtspunt voor de gemeente geven ze mee dat die wel meer aandacht mag schenken aan het promoten van energiebesparende maatregelen zoals het beter isoleren van woningen.

De enige partij die niet actief meedoet aan de energietransitie is vakantiepark Hof van Salland. “Zij maken deel uit van ons grondgebied en tellen ook mee met het energieverbruik, maar ze willen niet meedenken of meedoen. Dat zou betekenen dat wij als inwoners ook alle energie die zij verbruiken op moeten wekken. Dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn en we vinden het erg jammer.”

Energietransitie

Alle gemeenten in Nederland hebben opdracht gekregen actief mee te denken hoe ze, eerst in 2030 en uiteindelijk in 2050, zoveel mogelijk energie groen op kunnen wekken. Onze gemeente heeft alle kernen gevraagd hierover na te denken en voor 31 januari met een plan te komen.

Annemieke van Ipenburg
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden