‘Leefbaarheid maak je met elkaar!’


<p>John en Ron, de twee meest linker mannen, tijdens een overleg over woningbouw in Haarle samen met wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis en Henri Maris (Reggewoon) en Jan Bakhuis van de provincie.</p>

John en Ron, de twee meest linker mannen, tijdens een overleg over woningbouw in Haarle samen met wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis en Henri Maris (Reggewoon) en Jan Bakhuis van de provincie.

(Foto: Plaatselijk Belang Haarle)
In de krant

‘Leefbaarheid maak je met elkaar!’

Na drie jaar komt er een einde aan het voorzitterschap van John Disselhorst bij Plaatselijk Belang Daarle. Zijn ‘ambtstermijn’ zit erop en hij heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Dat was een moeilijke beslissing, maar nodig, omdat hij er niet ‘vol gas’ voor kon blijven gaan.

Haarle - “Er zijn de nodige ontwikkelingen op mijn werk geweest, die meer tijd van mij vragen,” vertelt John. “Omdat ik me niet voor de volle 100% in kan zetten als voorzitter, vind ik dat ik de hamer over moet dragen. Ik heb even overwogen een tandje terug te schakelen, maar dat zit er bij gewoon niet in. Toen ik dat eenmaal besloten had, was het natuurlijk zaak een opvolger te vinden. Overleg binnen het bestuur leverde Ron Vloedgraven als kandidaat op. Hij draait al een paar jaar mee als bestuurslid, dus hij weet waar het over gaat. Hij heeft zich bereid verklaard de voorzittershamer over te nemen en als er geen tegenkandidaten komen, wordt hij op de algemene ledenvergadering benoemd tot voorzitter.”

De kans dat zich nog tegenkandidaten melden schatten beide heren klein in. “Vanuit het bestuur in ieder geval niet en van de andere leden verwachten we het ook niet,” zegt Ron. “Formeel kunnen ze zich tot 1 maart aanmelden, maar meestal zijn mensen wel blij dat een ander zich bereid toont.” Hij lacht. “Alhoewel steeds meer mensen wel zitting willen nemen in het bestuur. We hebben een tijd best krap gezeten, met op een gegeven moment maar drie bestuursleden, maar dat tij is gelukkig gekeerd, mede dankzij sociale media. We hebben nu een voltallig bestuur, dat ook nog eens een goede afspiegeling is van de bevolking in Haarle. Jong en oud, verdeeld over het hele dorp én buitengebied, mannen en vrouwen, gescheiden, getrouwd, met en zonder kinderen...”

Echte ‘droadnagel’

John is een echte ‘droadnagel’ zoals de inwoners van Haarle zichzelf noemen. Geboren en getogen in het dorp, waar zijn ouders een winkel hadden. “Sommige klanten waren kind aan huis. Die gingen zelf even een kop koffie pakken en waren van alle nieuwtjes op de hoogte. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het is betrokken te zijn en klaar te staan voor een ander. Na mijn studie heb ik noodgedwongen een uitstapje naar Hellendoorn en Nijverdal gemaakt. Omdat er in Haarle niet gebouwd werd, kon ik daar geen woonruimte vinden. Ik heb me gelijk ingeschreven voor een woning, als er gebouwd zou gaan worden en zo’n tien jaar later was het zover. Ik was inmiddels getrouwd en mijn vrouw wilde eigenlijk niet naar Haarle toe. Zo’n klein dorp waar iedereen iedereen kent en vrijwel alles van elkaar weet, daar zag ze tegenop. En nu wil ze voor geen goud meer weg! Het saamhorigheidsgevoel en buren die altijd voor je klaar staan, dat vind je in Nijverdal niet vaak op deze manier.”

Ervaringsdeskundige

Op het gebied van woningbouw in Haarle is John dus ervaringsdeskundige en daarom zal het niemand verbazen dat hij nog wel ‘vol gas’ voor de werkgroep ‘wonen’ blijft gaan. “Wij wonen hier nu alweer lange tijd met veel genoegen, maar er zijn veel jongeren die hier ook graag willen blijven wonen, maar waarvoor geen woonruimte is. Om te voorkomen dat het dorp leegloopt en vergrijst, moeten we nú actie ondernemen. Ik ben blij dat ik deze werkgroep wel volop kan blijven steunen. We hebben veel bereikt de afgelopen jaren en daar ben ik best trots op.”

Nieuwe voorzitter

Ron is, zoals John zegt, een goede gast met veel pit in de mouw. “We zijn de laatste jaren bezig met diverse thema’s die veel mensen aanspreken,” zegt Ron. “Dat verklaart de grotere betrokkenheid wel. Tegelijk hebben we meer media-aandacht gezocht en zijn we actiever geworden op sociale media. Dat spreekt veel mensen aan, zekere onze jongere doelgroep. En wat mooi is, is dat we ook resultaten lijken te boeken. Meer woningen en een veilige oversteek op de N35 staan eindelijk op de gemeentelijke en zelfs provinciale agenda. Het bestuur heeft de afgelopen jaren met John als voorzitter een mooie koers uitgezet en die wil ik als voorzitter vooral voortzetten. We zijn met een aantal belangrijke thema’s bezig, die elk gedragen worden door een werkgroep, maar waar wel veel werk in zit. We moeten dus ons best doen alle vrijwilligers optimaal in te zetten om alles in goede banen te leiden. Maar dat gaat zeker goed komen! Zoals John altijd zegt: ‘leefbaarheid maak je samen!’ en daar staan wij allemaal voor.”

Annemieke van Ipenburg
Freelancer
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden