Foto: Christien Middelkamp-Schuurman

Gemeente Hellendoorn sluit zich aan bij campagne tegen geweld tegen vrouwen

Nijverdal - Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Europees onderzoek toont aan dat ook hier 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Met de wereldwijde Orange the World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Ook de gemeente Hellendoorn sluit zich aan bij de campagne en laat op woensdag 25 november oranje licht schijnen in het huis voor Cultuur en Bestuur.

 

Tussen 25 november en 10 december zijn de ‘16 Days of Action against Violence’, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van herkenningspunten een onderdeel van ‘Orange the World’. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee. Inmiddels worden steeds meer herkenningspunten oranje uitgelicht en vinden activiteiten plaats in meer dan 100 landen.

Wethouder Anja van den Dolder onderstreept het belang van de campagne: “Aandacht voor de strijd tegen geweld als deze is nodig. Veel speelt achter de voordeur, waar niemand het kan zien en juist daarom zetten wij er een spotlight op. Dit geldt overigens niet alleen bij geweld tegen vrouwen, maar bij alle vormen van huiselijk geweld. En daar vragen wij, niet alleen op woensdag 25 november, maar altijd, aandacht voor. We zien namelijk dat de overgrote meerderheid van mensen die met geweld te maken krijgt geen aangifte of melding doet, omdat er veel schaamte en angst is. 

Wethouder van den Dolder onderstreept de essentie van samen optrekken. “Alleen samen kunnen we zorgen dat geweld stopt. Geweld tegen welke groep dan ook kun je niet alleen oplossen, daar heb je elkaar voor nodig. We willen een taboe doorbreken en het bespreekbaar maken. En een moment als deze grijpen we dan graag aan om een steentje bij te dragen aan de bewustwording. En als er grote zorgen zijn? Niets doen is geen optie. Deze week is ook de week tegen huiselijk geweld en kindermishandeling gestart. En aandacht hiervoor is in deze tijd van corona extra hard nodig. We zien de cijfers van geweld oplopen en dat moet echt veranderen. Zie jij iets verdachts of heb je zelf te maken met geweld? Zoek dan hulp. Je kunt bellen naar 0800-2000 of je kunt kijken op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. En bovenal: praat erover en kijk niet weg.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden