Hoe de tiny houses in onze gemeente eruit komen te zien is nog onbekend. De bedoeling is wel dat ze een uniforme uitstraling krijgen.
Hoe de tiny houses in onze gemeente eruit komen te zien is nog onbekend. De bedoeling is wel dat ze een uniforme uitstraling krijgen. (Foto: )

Hoe staan we tegenover tiny houses?

In 2019 startte Loes Runneboom het burgerinitiatief tiny houses in de gemeente Hellendoorn. Vanuit haar eigen behoefte aan woonruimte in onze gemeente en de overtuiging dat zij genoeg heeft aan zo’n tiny house, vroeg zij de gemeente of het bouwen daarvan mogelijk was. De gemeente ging daar heel serieus op in en zo kwam het project op gang.

Door Annemieke van Ipenburg

Nijverdal/Hellendoorn - “We hebben met Loes gesproken,” vertelt Christien Middelkamp, communicatieadviseur bij de gemeente en nauw betrokken bij dit project. “En haar gevraagd te onderzoeken of er meer behoefte was aan tiny houses binnen de gemeente Hellendoorn. Dat heeft ze zeer voortvarend opgepakt en ze kon ons na enige tijd de resultaten van haar enquête overleggen, waaruit duidelijk bleek dat er zeker meer behoefte aan was. Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis was ook direct enthousiast over dit initiatief. Zij heeft onder andere grondzaken, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille en in de woonvisie van de gemeente zag zij direct mogelijkheden.”

Behoefte-onderzoek

Nadat ze de uitkomst van het behoefte-onderzoek hadden gezien, zijn ze binnen de gemeente gaan kijken waar eventueel ruimte was voor de bouw van de tiny houses. “We kwamen toen op twee locaties uit,” zegt Christien. “Een stuk grond op de hoek van de Nicolaas Beetsstraat en de Portlandweg en het weiland achter Squash Hellendoorn. Onze volgende stap was de omwonenden vragen hoe zij daar tegenover staan. Daarvoor hebben we twee online participatie-bijeenkomsten gehouden, één voor elke locatie. Dat waren twee heel positieve bijeenkomsten. Het is nog te vroeg om te zeggen of de mensen ‘voor’ of ‘tegen’ zijn, dat was ook niet direct aan de orde. Vanuit de gemeente wilden we vooral inventariseren hoe de mensen er in het algemeen tegenover staan, welke vragen er bij hun leven, wat zij eventueel als bezwaren zien, waar we nog meer rekening mee moeten houden.”

Gemêleerde wijk

Wat uit de enquête van Loes naar voren kwam, was dat er in alle lagen van de bevolking interesse is in tiny houses. Het zijn niet alleen de jongeren die wel in een tiny house willen wonen. Ook gezinnen en ouderen hebben er belangstelling voor en willen graag in een gemêleerde wijk wonen. “Dat was wel een beetje een verrassing. Het is dus niet per definitie een groep mensen die graag buitenaf wil wonen, maar veel liever tussen andere mensen met voorzieningen binnen handbereik. Met dat in ons achterhoofd zijn we op de genoemde locaties terecht gekomen. Dat was ook wel een ‘eye opener’ voor de omwonenden. Die overigens al verder leken te zijn dan wij als gemeente. Zij kwamen al met behoorlijk concrete vragen als hoeveel huisje er zouden komen, of er een tuin bij zou zitten, hoe ze er uit zouden zien.”

Dat de omwonenden zoveel animo toonden voor de participatie-avonden en niet direct afwijzend staan tegenover de tiny houses hebben de gemeente en Loes als heel positief ervaren. “Wat wij heel mooi vonden, was dat mensen zo enthousiast zijn dat Loes dit initiatief heeft genomen. Ze doet dit echt voor iedereen die behoefte heeft aan betaalbare woonruimte in de gemeente. Deze samenwerking zo is echt geweldig!”

Participatie-avond

Tijdens de participatie-avond heeft eerst Loes verteld hoe ze tot dit initiatief is gekomen. Vervolgens liet Hengeloër Herman Aalderink zien hoe hij woont in zijn tiny house. “Veel mensen hebben natuurlijk wel een idee hoe zo’n tiny house eruit ziet,” vertelt Christien. “Maar er zijn zoveel mogelijkheden en waar sommige mensen bang voor zijn is dat het een soort veredeld woonwagenkamp wordt. Helaas zijn daar veel vooroordelen over. Wat wij als gemeente voor ogen hebben, is dat het een mooie, nette, kleinschalige wijk wordt, met allemaal min of meer dezelfde tiny houses.”

Het enthousiasme van wethouder Margreet over deze manier van samenwerking tussen burgers en gemeente weet Christien goed over te brengen. “Het biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, vindt ook Margreet, in het kijken naar welke woningen onze inwoners echt nodig hebben. En in dit geval hebben we het over woningen, maar ook in andere zaken werken we graag met de inwoners samen. Staan we open voor ideeën. Dat geldt voor alle wethouders én voor de burgemeester. Het is zo mooi te zien dat dit project echt lukt, juist omdat het een initiatief is van een inwoner.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden